mr.sc. Andrijana Parić

Više od deset godina radi na projektima iz područja razvoja civilnog društva, zaštite ljudskih prava i regionalnog razvoja. Završila je magistarski studij “Lokalni razvoj zemalja u tranziciji” pri Sveučilištu u Trentu. Njeno iskustvo u svim segmentima provedbe projekata EU, jednako kao i njezina sistematičnost i strpljenje poznati su među brojnim korisnicima sredstava EU za prekograničnu suradnju, kojima je godinama davala tehničku podršku.

Važniji projekti i angažmani:
2009: predavačica na Programu obuke o upravljanju programima i projektima EU organiziranom u suradnji sa RERA-om i Ekonomskim fakultetom u Splitu
2006 – 2009: stručnjakinja na projektu “Jačanje institucija i kapaciteta za prekograničnu suradnju u Hrvatskoj” u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, CARDS 2004
2004 – 2005: vanjska stručnjakinja na projektima CARDS 2002 i CARDS 2003 “Održivi razvoj ratom zahvaćenih područja”
2003 – 2005: Ministarstvo europskih integracija RH, lokalna stručnjakinja na projektu CARDS 2001 “Razvoj strategije i kapaciteta za prekograničnu suradnju”
2003 – 2004: vanjska stručnjakinja za UNDP; dizajniranje, istraživanje i pisanje Izvješća o društvenom razvoju za 2004
2002 – 2003: vanjska stručnjakinja za evaluaciju edukativnih programa i izradu curiculluma za treninge; Queker Peace Center i Creative Education with Youth at Risk, Cape Town Južnoafrička Republika
2000: vanjska konzultantica za CARE International u procesu procjene potreba i planiranja intervencije u Kantonu 10, BiH
1998 – … : stručna suradnica i aktivistkinja Centra za mirovne studije: edukacije, evaluacije, planiranja, itd.

mr.sc . Andrijana Parić

mr.sc. Andrijana Parić

Više od deset godina radi na projektima iz područja razvoja civilnog društva, zaštite ljudskih prava i regionalnog razvoja. Završila je magistarski studij “Lokalni razvoj zemalja u tranziciji” pri Sveučilištu u Trentu. Njeno iskustvo u svim segmentima provedbe projekata EU, jednako kao i njezina sistematičnost i strpljenje poznati su među brojnim korisnicima sredstava EU za prekograničnu suradnju, kojima je godinama davala tehničku podršku.

Važniji projekti i angažmani:
2009: predavačica na Programu obuke o upravljanju programima i projektima EU organiziranom u suradnji sa RERA-om i Ekonomskim fakultetom u Splitu
2006 – 2009: stručnjakinja na projektu “Jačanje institucija i kapaciteta za prekograničnu suradnju u Hrvatskoj” u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, CARDS 2004
2004 – 2005: vanjska stručnjakinja na projektima CARDS 2002 i CARDS 2003 “Održivi razvoj ratom zahvaćenih područja”
2003 – 2005: Ministarstvo europskih integracija RH, lokalna stručnjakinja na projektu CARDS 2001 “Razvoj strategije i kapaciteta za prekograničnu suradnju”
2003 – 2004: vanjska stručnjakinja za UNDP; dizajniranje, istraživanje i pisanje Izvješća o društvenom razvoju za 2004
2002 – 2003: vanjska stručnjakinja za evaluaciju edukativnih programa i izradu curiculluma za treninge; Queker Peace Center i Creative Education with Youth at Risk, Cape Town Južnoafrička Republika
2000: vanjska konzultantica za CARE International u procesu procjene potreba i planiranja intervencije u Kantonu 10, BiH
1998 – … : stručna suradnica i aktivistkinja Centra za mirovne studije: edukacije, evaluacije, planiranja, itd.