mr.sc. Jelena Festini

Diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala Regionalnu politiku EU (Strukturni fondovi) na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Dvije godine radila kao Project manager u Agenciji za provedbu EU fondova (SAFU). Vodila je više od tridesetak projekata o pripremi natječajne dokumentacije i provedbi EU projekata. Prije rada u SAFU, tri godine provela je kao stručni suradnik u Euro Info Centru Zagreb (sada Enterprise Europe Network) za pitanja EU fondova i malog poduzetništva, javne nabave EU, SME networking . Trenutno radi kao konzultant.
mr.sc . Jelena Festini

mr.sc. Jelena Festini

Diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala Regionalnu politiku EU (Strukturni fondovi) na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Dvije godine radila kao Project manager u Agenciji za provedbu EU fondova (SAFU). Vodila je više od tridesetak projekata o pripremi natječajne dokumentacije i provedbi EU projekata. Prije rada u SAFU, tri godine provela je kao stručni suradnik u Euro Info Centru Zagreb (sada Enterprise Europe Network) za pitanja EU fondova i malog poduzetništva, javne nabave EU, SME networking . Trenutno radi kao konzultant.