Vikica Lukić

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Vlasnica je tvrtke Pronova d.o.o. gdje samostalno priprema i provodi projekte financirane od strane EU, prati natječaje i pozive za dostavu projektnih prijedloga EU fondova, vodi bazu projektnih ideja klijenata, izrađuje mišljenja o sukladnosti s natječajima, sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju kvalitete projektnih prijedloga za EU natječaje. Član je partnerskog vijeća za izradu Strategije urbanog razvoja grada Slavonskog Broda, te član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. Predsjednica je Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju te je provela mnogobrojne projekte na temu zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja. Posljednjih nekoliko godina je Erasmus koordinator za međunarodnu mobilnost učenika, nastavnog i nenastavnog osoblja. Stalni je koordinator za Hrvatsku Alpe-Adria mrežu škola BRIES te jedan od osnivača incijative EU mreže škola SkillMe.EU. Predavačica je na programima usavršavanja iz područja projektnog menadžmenta na više učilišta i razvojnih agencija na temu pripreme i upravljanja projektima financiranih iz sredstava fondova EU-a.

Vikica Lukić

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Vlasnica je tvrtke Pronova d.o.o. gdje samostalno priprema i provodi projekte financirane od strane EU, prati natječaje i pozive za dostavu projektnih prijedloga EU fondova, vodi bazu projektnih ideja klijenata, izrađuje mišljenja o sukladnosti s natječajima, sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju kvalitete projektnih prijedloga za EU natječaje. Član je partnerskog vijeća za izradu Strategije urbanog razvoja grada Slavonskog Broda, te član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. Predsjednica je Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju te je provela mnogobrojne projekte na temu zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja. Posljednjih nekoliko godina je Erasmus koordinator za međunarodnu mobilnost učenika, nastavnog i nenastavnog osoblja. Stalni je koordinator za Hrvatsku Alpe-Adria mrežu škola BRIES te jedan od osnivača incijative EU mreže škola SkillMe.EU. Predavačica je na programima usavršavanja iz područja projektnog menadžmenta na više učilišta i razvojnih agencija na temu pripreme i upravljanja projektima financiranih iz sredstava fondova EU-a.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter