dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat znanosti stječe na istoj instituciji, u području upravljanja projektima. Radi u Hrvatskim vodama, u Sektoru za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije, kao specijalist za razvoj sustava upravljanja, menadžer rizika te voditelj projekata tehničke pomoći.

Posjeduje međunarodni certifikat za vođenje projekata – Certified Project Manager / IPMA LEVEL C prema International Project Management Association (IPMA) sustavu ovjere te certifikat u području javne nabave.

Autor je više znanstvenih i stručnih radova u području upravljanja projektima i EU financiranja te govornik na konferencijama. Pohađala je brojne tuzemne i inozemne programe usavršavanja u područjima upravljanja projektima, javne nabave te upravljanja ESI fondovima. Angažirana je kao predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat znanosti stječe na istoj instituciji, u području upravljanja projektima. Radi u Hrvatskim vodama, u Sektoru za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije, kao specijalist za razvoj sustava upravljanja, menadžer rizika te voditelj projekata tehničke pomoći.

Posjeduje međunarodni certifikat za vođenje projekata – Certified Project Manager / IPMA LEVEL C prema International Project Management Association (IPMA) sustavu ovjere te certifikat u području javne nabave.

Autor je više znanstvenih i stručnih radova u području upravljanja projektima i EU financiranja te govornik na konferencijama. Pohađala je brojne tuzemne i inozemne programe usavršavanja u područjima upravljanja projektima, javne nabave te upravljanja ESI fondovima. Angažirana je kao predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.