Aleksandar Musić

Komunikacijski i politički konzultant čije profesionalno iskustvo uključuje kvalitativnu polit-ekonomsku analitiku (izrada političkih profila, situacijske analize, stakeholder analize), političke i medijske strategije, političko i medijsko pozicioniranje, pripreme za javni nastup te politički ghostwriting. Magistar politologije.

Profesionalni su mu interesi ideologije, interesne skupine, politička filozofija i monetarna teorija. Komentator je u HRT-ovom ‘Petom danu’.

Aleksandar Musić

Aleksandar Musić

Komunikacijski i politički konzultant čije profesionalno iskustvo uključuje kvalitativnu polit-ekonomsku analitiku (izrada političkih profila, situacijske analize, stakeholder analize), političke i medijske strategije, političko i medijsko pozicioniranje, pripreme za javni nastup te politički ghostwriting. Magistar politologije.

Profesionalni su mu interesi ideologije, interesne skupine, politička filozofija i monetarna teorija. Komentator je u HRT-ovom ‘Petom danu’.