Krešimir Macan

Krešimir Macan je hrvatski komunikacijski savjetnik i predavač specijaliziran za krizno komuniciranje, strateško komuniciranje u politici i digitalne društvene medije. Vlasnik je i osnivač Manjgure (curica u dubrovačkom dijalektu), jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću osnovane još daleke 1997. godine. Krešo u svaku kampanju donosi iskustvo stečeno godinama bavljenja komunikacijskim menadžmentom. Vodio je komunikaciju za brojne domaće i strane investicije, uspješno radio u nizu izbornih kampanja u Hrvatskoj i regiji, savjetovao dvojicu hrvatskih premijera, ali i gradio reputaciju brojnih domaćih brendova.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću HUOJ mu je 2019. dodijelila nagradu Grand PRix za ukupan dosadašnji rad u odnosima s javnošću te poseban doprinos razvoju struke. „Za Krešimira Macana možemo reći da je u PR-u u Hrvatskoj ono sto je Digitron među kalkulatorima, dakle jedna od prvih asocijacija kad se govori o odnosima s javnošću u našoj zemlji“, istaknula je tom prilikom predsjednica HUOJ-a Ana Tkalac Verčić.

macan

Krešimir Macan

Krešimir Macan je hrvatski komunikacijski savjetnik i predavač specijaliziran za krizno komuniciranje, strateško komuniciranje u politici i digitalne društvene medije. Vlasnik je i osnivač Manjgure (curica u dubrovačkom dijalektu), jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću osnovane još daleke 1997. godine. Krešo u svaku kampanju donosi iskustvo stečeno godinama bavljenja komunikacijskim menadžmentom. Vodio je komunikaciju za brojne domaće i strane investicije, uspješno radio u nizu izbornih kampanja u Hrvatskoj i regiji, savjetovao dvojicu hrvatskih premijera, ali i gradio reputaciju brojnih domaćih brendova.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću HUOJ mu je 2019. dodijelila nagradu Grand PRix za ukupan dosadašnji rad u odnosima s javnošću te poseban doprinos razvoju struke. „Za Krešimira Macana možemo reći da je u PR-u u Hrvatskoj ono sto je Digitron među kalkulatorima, dakle jedna od prvih asocijacija kad se govori o odnosima s javnošću u našoj zemlji“, istaknula je tom prilikom predsjednica HUOJ-a Ana Tkalac Verčić.