Ksenija Kramar

Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stjecala u Ljubljanskoj banci na poslovima građanstva i privrede, u izrađivanju analiza razvoja i poslovanja poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju, te u izradi mišljenja o ekonomskoj opravdanosti investicijskih projekata kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Sudjelovala u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke (Ilirija banka d.d.). Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. gdje danas radi na radnom mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Kao suradnik inozemnog proizvodnog društva vršila je edukacije o korporativnom izvješćivanju povezanih društava u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kao član projektnog tima sudjelovala je u implementaciji SAP-a u poslovne sustave hrvatskog društva u inozemnom vlasništvu, te u istima održavala seminare iz područja transfernih cijena i dvostrukog oporezivanja. Predavač je i edukator iz područja poreza i računovodstva u poduzeću Altius savjetovanje d.o.o.
Ksenija Kramar

Ksenija Kramar

Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stjecala u Ljubljanskoj banci na poslovima građanstva i privrede, u izrađivanju analiza razvoja i poslovanja poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju, te u izradi mišljenja o ekonomskoj opravdanosti investicijskih projekata kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Sudjelovala u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke (Ilirija banka d.d.). Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. gdje danas radi na radnom mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Kao suradnik inozemnog proizvodnog društva vršila je edukacije o korporativnom izvješćivanju povezanih društava u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kao član projektnog tima sudjelovala je u implementaciji SAP-a u poslovne sustave hrvatskog društva u inozemnom vlasništvu, te u istima održavala seminare iz područja transfernih cijena i dvostrukog oporezivanja. Predavač je i edukator iz područja poreza i računovodstva u poduzeću Altius savjetovanje d.o.o.