Saša Blažeković

Više od dvadeset godina profesionalno angažiran u području komunikacija, odnosa s javnošću, upravljanja reputacijom, brandinga i političkog marketinga.
Iskustvo uključuje operativne i upravljačke pozicije odjela koji se bave reputacijskim menadžmentom, komunikacijom i marketingom, razvojem i implementacijom marketinških, brand i PR strategija, provedbom brand kampanja i prodajnih kampanja u različitim industrijama.
Uz to, iskustvo uključuje i profesionalni angažman u političkoj komunikaciji te u kampanjama tijekom parlamentarnih, lokalnih i predsjedničkih izbora te izbora za Europski parlament.
Predavač na Edward Bernays University College, kolegij Brendiranje te u Londonskoj školi za odnose s javnošću.
Doktorand na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Doktorska škola, Interdisciplinarni doktorski studij Komunikologija, uloga brandova u politici).

Prijavi se na Newsletter

Saša Blažeković

Više od dvadeset godina profesionalno angažiran u području komunikacija, odnosa s javnošću, upravljanja reputacijom, brandinga i političkog marketinga.

Iskustvo uključuje operativne i upravljačke pozicije odjela koji se bave reputacijskim menadžmentom, komunikacijom i marketingom, razvojem i implementacijom marketinških, brand i PR strategija, provedbom brand kampanja i prodajnih kampanja u različitim industrijama.

Uz to, iskustvo uključuje i profesionalni angažman u političkoj komunikaciji te u kampanjama tijekom parlamentarnih, lokalnih i predsjedničkih izbora te izbora za Europski parlament.

Predavač na Edward Bernays University College, kolegij Brendiranje te u Londonskoj školi za odnose s javnošću.

Doktorand na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Doktorska škola, Interdisciplinarni doktorski studij Komunikologija, uloga brandova u politici).

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter