dr.sc. Andreja Švigir

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a 2010. godine završila je postdiplomski studij na istom fakultetu i stekla naslov magistra znanosti. Na istom fakultetu, 2018. godine obranila je doktorski rad pod nazivom “Uloga integriranog financijskog i nefinancijskog izvještavanja u donošenju poslovnih odluka” i stekla naslov doktora znanosti iz područja ekonomije. Dobitnica je godišnje nagrade “Prof. dr. sc. Ferdo Spajić” Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najbolji magistarski znanstveni rad iz područja računovodstva, revizije i financija.

Radno iskustvo stjecala je radeći u poduzećima u domaćem i stranom vlasništvu. Radi na poslovima uvođenja kontrolinga, njegovih tehnika i metoda s ciljem poboljšanja poslovanja mnogih poduzeća. Predavačica je iz područja kontrolinga te financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva. Koautorica je knjige Kontroling – upravljanje iz backstagea, priručnika te Vodiča za prvu primjenu MSFI i revidiranih MRS-ova te brojnih stručnih članaka. Bila je suurednica i članica nakladničkog savjeta stručnog časopisa Financije i porezi te urednica TEB-ove Zbirke mišljenja Ministarstva financija. U Hrvatskoj udruzi revizora završila je edukaciju iz područja eksterne revizije i stekla certifikat Ovlašteni revizor. U partnerstvu započinje vlastitu poduzetničku aktivnost u Altius savjetovanju, Zagreb, kao članica Uprave zadužena za područje konzaltinga i edukacija.

Andreja Švigir

dr.sc. Andreja Švigir

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a 2010. godine završila je postdiplomski studij na istom fakultetu i stekla naslov magistra znanosti. Na istom fakultetu, 2018. godine obranila je doktorski rad pod nazivom “Uloga integriranog financijskog i nefinancijskog izvještavanja u donošenju poslovnih odluka” i stekla naslov doktora znanosti iz područja ekonomije. Dobitnica je godišnje nagrade “Prof. dr. sc. Ferdo Spajić” Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najbolji magistarski znanstveni rad iz područja računovodstva, revizije i financija.

Radno iskustvo stjecala je radeći u poduzećima u domaćem i stranom vlasništvu. Radi na poslovima uvođenja kontrolinga, njegovih tehnika i metoda s ciljem poboljšanja poslovanja mnogih poduzeća. Predavačica je iz područja kontrolinga te financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva. Koautorica je knjige Kontroling – upravljanje iz backstagea, priručnika te Vodiča za prvu primjenu MSFI i revidiranih MRS-ova te brojnih stručnih članaka. Bila je suurednica i članica nakladničkog savjeta stručnog časopisa Financije i porezi te urednica TEB-ove Zbirke mišljenja Ministarstva financija. U Hrvatskoj udruzi revizora završila je edukaciju iz područja eksterne revizije i stekla certifikat Ovlašteni revizor. U partnerstvu započinje vlastitu poduzetničku aktivnost u Altius savjetovanju, Zagreb, kao članica Uprave zadužena za područje konzaltinga i edukacija.