dr.sc. Damir Mihanović

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Višegodišnje menadžersko iskustvo stjecao je u upravama Croatia osiguranja, Kraša te Croatia zdravstvenog osiguranja. Trenutno je zaposlen u CROATIA zdravstvenom osiguranju na mjestu predsjednika Uprave. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja, upravljanja zdravstvenih sustava i upravljanja kvalitetom. Predavač je na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.
dr.sc . Damir Mihanović

dr.sc. Damir Mihanović

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Višegodišnje menadžersko iskustvo stjecao je u upravama Croatia osiguranja, Kraša te Croatia zdravstvenog osiguranja. Trenutno je zaposlen u CROATIA zdravstvenom osiguranju na mjestu predsjednika Uprave. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja, upravljanja zdravstvenih sustava i upravljanja kvalitetom. Predavač je na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.