dr.sc. Damir Mihanović

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Višegodišnje menadžersko iskustvo stjecao je u upravama Croatia osiguranja, Kraša te Croatia zdravstvenog osiguranja. Trenutno je zaposlen u CROATIA zdravstvenom osiguranju na mjestu predsjednika Uprave. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja, upravljanja zdravstvenih sustava i upravljanja kvalitetom. Predavač je na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

dr.sc. Damir Mihanović

Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Višegodišnje menadžersko iskustvo stjecao je u upravama Croatia osiguranja, Kraša te Croatia zdravstvenog osiguranja. Trenutno je zaposlen u CROATIA zdravstvenom osiguranju na mjestu predsjednika Uprave. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja, upravljanja zdravstvenih sustava i upravljanja kvalitetom. Predavač je na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter