Rosana Svetić Čišić

Znanje i iskustvo stekla je na poziciji pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo u nekoliko zdravstvenih ustanova kao što su Bolnica Srebrnjak, Klinika Vuk Vrhovac, SB Sveta Katarina, Alvimedica, kao konzultantica za dnevne bolnice u KBC-u Zagreb, te kao konzultantica u SB Medico, Bona Dea International Hospital u Bakuu, i u KBC-u Sestre milosrdnice. Uska specijalnost joj je osnivanje bolnica i razvijanje novih djelatnosti.

Završila je diplomski stručni studij Manadžmenta u sestrinstvu. Dodatno je završila Diabetes care management and nurses diabetes research pri King´s collegu u Londonu.

Interesno područje rada joj je internacionalna profesionalna suradnja u području sestrinstva. Bila je član Udruge Europskih sestara u dijabetesu, a sada je potpredsjednica European Nurse Director Association-a.

Objavila je i sudjelovala u publiciranju dvadesetak knjiga u području edukacije bolesnika i medicinskih sestara.

Vlasnica je Consultecca-e, prve hrvatske konzultantske kompanije za pružanje usluga u području zdravstva za povećanje učinkovitosti i efikasnosti zdravstvenog sustava, definiranje poslovnih procesa, izradu poslovnih procesa, implementaciju kontrole kvalitete i akreditacijske aktivnosti ISO i JCI, te ostalih djelatnosti kao što su edukacija, upravljanje ljudskim resursima, medijacija u zdravstvu, coaching u sestrinstvu i stvaranje organizacijske kulture u zdravstvenim ustanovama.

Rosana Svetić Čišić

Znanje i iskustvo stekla je na poziciji pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo u nekoliko zdravstvenih ustanova kao što su Bolnica Srebrnjak, Klinika Vuk Vrhovac, SB Sveta Katarina, Alvimedica, kao konzultantica za dnevne bolnice u KBC-u Zagreb, te kao konzultantica u SB Medico, Bona Dea International Hospital u Bakuu, i u KBC-u Sestre milosrdnice. Uska specijalnost joj je osnivanje bolnica i razvijanje novih djelatnosti.

Završila je diplomski stručni studij Manadžmenta u sestrinstvu. Dodatno je završila Diabetes care management and nurses diabetes research pri King´s collegu u Londonu.

Interesno područje rada joj je internacionalna profesionalna suradnja u području sestrinstva. Bila je član Udruge Europskih sestara u dijabetesu, a sada je potpredsjednica European Nurse Director Association-a.

Objavila je i sudjelovala u publiciranju dvadesetak knjiga u području edukacije bolesnika i medicinskih sestara.

Vlasnica je Consultecca-e, prve hrvatske konzultantske kompanije za pružanje usluga u području zdravstva za povećanje učinkovitosti i efikasnosti zdravstvenog sustava, definiranje poslovnih procesa, izradu poslovnih procesa, implementaciju kontrole kvalitete i akreditacijske aktivnosti ISO i JCI, te ostalih djelatnosti kao što su edukacija, upravljanje ljudskim resursima, medijacija u zdravstvu, coaching u sestrinstvu i stvaranje organizacijske kulture u zdravstvenim ustanovama.