dr.sc. Rosana Svetić Čišić

Znanje i iskustvo stekla je na vodećim pozicijama pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo u nekoliko zdravstvenih ustanova kao što su primjerice Bolnica Srebrnjak, Klinika Vuk Vrhovac, SB Sveta Katarina, Alvimedica, konzultant za dnevne bolnice KBC Zagreb, te konzultantski posao u SB Medico i Bona Dea International Hospital u Baku, Azerbajdžanu, KBC Sestre milosrdnice. Uska specijalnost joj je osnivanje bolnica i razvijanje novih djelatnosti.

Završila je diplomski stručni studij Menadžmenta u sestrinstvu. Dodatno je završila pri King´s collegu u Londonu, Diabetes care management and nurses diabetes research i stekla diplomu na jednom od najprestižnijih studija u UK. Godine 2022. završila je doktorski studij pri IIC University of Technology, Kingdom of Cambodia. Tema doktorske disertacije je bila Recognition of Croatian Nurses Value Preferences Based on Schwartz’s Theory.

Izazovi i interesno područje rada je internacionalna profesionalna suradnja u području sestrinstva, bila je član FEND-a (Udruga Europskih sestara u dijabetesu), kao i Vice President ENDA (European Nurse Director Association). Objavila je i sudjelovala u publiciranju više od dvadesetak knjiga u području edukacije bolesnika i medicinskih sestara: Kako živjeti s astmom, Inhalacijska terapija, Preporuke za dobrobit osoba sa šećernom bolesti, jedan je od autora priručnika Tuberkuloza, Medicinska informatika, Zdravstvena njega internističkog bolesnika, EU projekt: elaborati – Društveno gospodarska situacija RCK, Tržište rada i RCK, te Analiza položaja RCK u Hrvatskoj i druge. Uređivala je i dizajnirala nekoliko knjiga: Liječenje kisikom u kući, I opet bih bila sestra, Obećana svjetlost, Priče iz našeg mlina, Inovation in dressing techniques (nominacija za najbolji EU projekt i e-knjigu). Ove godine je objavljena Sun Baku knjiga, putopis o Azerbajdžanu i glavnom gradu Bakuu.

Vlasnica je Consultecca-e, prvog konzultantskog biznisa za pružanje usluga u području zdravstva za povećanje učinkovitosti i efikasnosti zdravstvenog sustava, definiranje poslovnih procesa, izradu workflova, implementaciju kontrole kvalitete i akreditacijske aktivnosti ISO i JCI te ostalih djelatnosti kao što su edukacija, upravljanje humanim resursima, medijaciju u zdravstvu, coaching u sestrinstvu, stvaranje organizacijske kulture u zdravstvenim ustanovama i drugo.

Rosana Svetić Čišić

dr.sc. Rosana Svetić Čišić

Znanje i iskustvo stekla je na vodećim pozicijama pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo u nekoliko zdravstvenih ustanova kao što su primjerice Bolnica Srebrnjak, Klinika Vuk Vrhovac, SB Sveta Katarina, Alvimedica, konzultant za dnevne bolnice KBC Zagreb, te konzultantski posao u SB Medico i Bona Dea International Hospital u Baku, Azerbajdžanu, KBC Sestre milosrdnice. Uska specijalnost joj je osnivanje bolnica i razvijanje novih djelatnosti.

Završila je diplomski stručni studij Menadžmenta u sestrinstvu. Dodatno je završila pri King´s collegu u Londonu, Diabetes care management and nurses diabetes research i stekla diplomu na jednom od najprestižnijih studija u UK. Godine 2022. završila je doktorski studij pri IIC University of Technology, Kingdom of Cambodia. Tema doktorske disertacije je bila Recognition of Croatian Nurses Value Preferences Based on Schwartz’s Theory.

Izazovi i interesno područje rada je internacionalna profesionalna suradnja u području sestrinstva, bila je član FEND-a (Udruga Europskih sestara u dijabetesu), kao i Vice President ENDA (European Nurse Director Association). Objavila je i sudjelovala u publiciranju više od dvadesetak knjiga u području edukacije bolesnika i medicinskih sestara: Kako živjeti s astmom, Inhalacijska terapija, Preporuke za dobrobit osoba sa šećernom bolesti, jedan je od autora priručnika Tuberkuloza, Medicinska informatika, Zdravstvena njega internističkog bolesnika, EU projekt: elaborati – Društveno gospodarska situacija RCK, Tržište rada i RCK, te Analiza položaja RCK u Hrvatskoj i druge. Uređivala je i dizajnirala nekoliko knjiga: Liječenje kisikom u kući, I opet bih bila sestra, Obećana svjetlost, Priče iz našeg mlina, Inovation in dressing techniques (nominacija za najbolji EU projekt i e-knjigu). Ove godine je objavljena Sun Baku knjiga, putopis o Azerbajdžanu i glavnom gradu Bakuu.

Vlasnica je Consultecca-e, prvog konzultantskog biznisa za pružanje usluga u području zdravstva za povećanje učinkovitosti i efikasnosti zdravstvenog sustava, definiranje poslovnih procesa, izradu workflova, implementaciju kontrole kvalitete i akreditacijske aktivnosti ISO i JCI te ostalih djelatnosti kao što su edukacija, upravljanje humanim resursima, medijaciju u zdravstvu, coaching u sestrinstvu, stvaranje organizacijske kulture u zdravstvenim ustanovama i drugo.