prof.dr.sc. Davor Vagić

Specijalist je otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata. Izvanredni je profesor na Katedri za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Katedre za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je na poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Područje djelovanja su mu upalne bolesti usta, nosa, ždrijela i grkljana, te bolesti štitnjače i slinovnica. Ima dugogodišnje iskustvo u kirurškom liječenju dobroćudnih i zloćudnih bolesti grkljana i ždrijela. Radi stručnog usavršavanja boravio je na klinikama u Munchenu, Amsterdamu, Indianapolisu, San Diegu, Ann Arboru i New Yorku. Član je skupštine i Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore. Predsjednik je povjerenstva za bolničku djelatnost Hrvatske liječničke komore. Član je Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata HLZ, Hrvatskog društva za kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog društva za štitnjaču HLZ i Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju. Bio je koordinator za prihvat Covid pacijenata u Areni Zagreb. Ravnatelj je KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu.

prof.dr .sc . Davor Vagić

prof.dr.sc. Davor Vagić

Specijalist je otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata. Izvanredni je profesor na Katedri za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Katedre za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je na poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Područje djelovanja su mu upalne bolesti usta, nosa, ždrijela i grkljana, te bolesti štitnjače i slinovnica. Ima dugogodišnje iskustvo u kirurškom liječenju dobroćudnih i zloćudnih bolesti grkljana i ždrijela. Radi stručnog usavršavanja boravio je na klinikama u Munchenu, Amsterdamu, Indianapolisu, San Diegu, Ann Arboru i New Yorku. Član je skupštine i Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore. Predsjednik je povjerenstva za bolničku djelatnost Hrvatske liječničke komore. Član je Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata HLZ, Hrvatskog društva za kirurgiju glave i vrata, Hrvatskog društva za štitnjaču HLZ i Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju. Bio je koordinator za prihvat Covid pacijenata u Areni Zagreb. Ravnatelj je KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu.