dr.sc. Tomislav Novinščak

Diplomirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio specijalizaciju iz opće kirurgije. Radio kao kirurg u Općoj bolnici Čakovec. Bio je predsjednik Upravnog vijeća, a trenutno je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije. Član je više stručnih društava, dopredsjednik je Hrvatske udruge za rane, predstavnik Hrvatske u IGDF i član EWMA-e. Objavio je više stručnih i znanstvenih članaka, povremeni je recezent stručnih indeksiranih časopisa te kontinuirano prati međunarodne stručne simpozije i kongrese. U kumulativnom je radnom odnosu kao viši predavač na Sveučilištu u Varaždinu. Poslovno se usavršio u zvanje menadžera u zdravstvu na Poslovnom učilištu Experta u Zagrebu.

dr.sc. Tomislav Novinščak

Diplomirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio specijalizaciju iz opće kirurgije. Radio kao kirurg u Općoj bolnici Čakovec. Bio je predsjednik Upravnog vijeća, a trenutno je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije. Član je više stručnih društava, dopredsjednik je Hrvatske udruge za rane, predstavnik Hrvatske u IGDF i član EWMA-e. Objavio je više stručnih i znanstvenih članaka, povremeni je recezent stručnih indeksiranih časopisa te kontinuirano prati međunarodne stručne simpozije i kongrese. U kumulativnom je radnom odnosu kao viši predavač na Sveučilištu u Varaždinu. Poslovno se usavršio u zvanje menadžera u zdravstvu na Poslovnom učilištu Experta u Zagrebu.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter