dr.sc. Nevenka Kovač

Diplomirala je na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Dio radne karijere provela je u ambulanti hitne medicinske pomoći u Općoj bolnici Koprivnica. Tijekom četrnaestogodišnjega rada u farmaceutskoj tvrtki Belupo d.d. razvija svoju karijeru sve do pozicije direktora marketinga. Završava MBA program na Poslovnoj školi Bled, a 1999. godine završava i poslijediplomski specijalistički studij Međunarodni marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U tvrtki Lucidus d.d. 2010. godine postaje suradnik za razvoj medicinskog programa i radi na osnivanju Specijalne bolnice Sv. Katarina u kojoj je ravnateljica do kraja 2014. godine. Nakon toga preuzima funkciju glavne savjetnice ministra zdravlja. Od Vlade Republike Hrvatske imenovana je stručnim koordinatorom Ministarstva zdravlja u okviru europskog semestra, članom nekoliko stručnih radnih skupina i povjerenstava te predsjednicom sanacijskih vijeća Kliničke bolnice Merkur, Kliničke bolnice Dubrava te Opće bolnice Zadar. Obnašajući navedene funkcije surađuje s tijelima Europske komisije, Svjetske banke i drugim međunarodnim institucijama. Tijekom svojeg 28-godišnjega radnog iskustva trajno se usavršava te pohađa niz stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Ima bogato iskustvo rada iz područja zdravstvenog sustava (organizacija i upravljanje zdravstvenim ustanovama, poznavanje i izrada zdravstvene legislative, komunikacija s državnim zdravstvenim institucijama, rad na rukovodećim pozicijama pri organizaciji prodaje i marketinga, osnivanja zdravstvenih ustanova i istraživačkih laboratorija, zdravstveno certificiranja objekata, kontakti s kupcima, dobavljačima i investitorima na internacionalnom tržištu, rad u državnim tijelima i povjerenstvima, suradnja s međunarodnim zdravstvenim i financijskim institucijama).
dr.sc . Nevenka Kovač

dr.sc. Nevenka Kovač

Diplomirala je na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Dio radne karijere provela je u ambulanti hitne medicinske pomoći u Općoj bolnici Koprivnica. Tijekom četrnaestogodišnjega rada u farmaceutskoj tvrtki Belupo d.d. razvija svoju karijeru sve do pozicije direktora marketinga. Završava MBA program na Poslovnoj školi Bled, a 1999. godine završava i poslijediplomski specijalistički studij Međunarodni marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U tvrtki Lucidus d.d. 2010. godine postaje suradnik za razvoj medicinskog programa i radi na osnivanju Specijalne bolnice Sv. Katarina u kojoj je ravnateljica do kraja 2014. godine. Nakon toga preuzima funkciju glavne savjetnice ministra zdravlja. Od Vlade Republike Hrvatske imenovana je stručnim koordinatorom Ministarstva zdravlja u okviru europskog semestra, članom nekoliko stručnih radnih skupina i povjerenstava te predsjednicom sanacijskih vijeća Kliničke bolnice Merkur, Kliničke bolnice Dubrava te Opće bolnice Zadar. Obnašajući navedene funkcije surađuje s tijelima Europske komisije, Svjetske banke i drugim međunarodnim institucijama. Tijekom svojeg 28-godišnjega radnog iskustva trajno se usavršava te pohađa niz stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Ima bogato iskustvo rada iz područja zdravstvenog sustava (organizacija i upravljanje zdravstvenim ustanovama, poznavanje i izrada zdravstvene legislative, komunikacija s državnim zdravstvenim institucijama, rad na rukovodećim pozicijama pri organizaciji prodaje i marketinga, osnivanja zdravstvenih ustanova i istraživačkih laboratorija, zdravstveno certificiranja objekata, kontakti s kupcima, dobavljačima i investitorima na internacionalnom tržištu, rad u državnim tijelima i povjerenstvima, suradnja s međunarodnim zdravstvenim i financijskim institucijama).