prof.dr.sc. Davor Štimac

Diplomirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Na Sveučilištu u Zagrebu i na London School of Economics završio je poslijediplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta. Specijalist je interne medicine i subspecijalist iz gastroenterologije. Ravnatelj je Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Predstojnik je Klinike za internu medicinu KBC Rijeka i zamjenik pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za doprinos u medicini, voditelj je više projekata pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, dopredsjednik je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, te član i predsjednik brojnih stranih i domaćih strukovnih udruženja. Organizator je i voditelj brojnih međunarodnih skupova. Urednik je izdanja više knjiga, autor brojnih znanstvenih radova, te pozvani predavač na više stotina međunarodnih i domaćih stručnih skupova.

prof.dr.sc. Davor Štimac

Diplomirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Na Sveučilištu u Zagrebu i na London School of Economics završio je poslijediplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta. Specijalist je interne medicine i subspecijalist iz gastroenterologije. Ravnatelj je Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Predstojnik je Klinike za internu medicinu KBC Rijeka i zamjenik pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za doprinos u medicini, voditelj je više projekata pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, dopredsjednik je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, te član i predsjednik brojnih stranih i domaćih strukovnih udruženja. Organizator je i voditelj brojnih međunarodnih skupova. Urednik je izdanja više knjiga, autor brojnih znanstvenih radova, te pozvani predavač na više stotina međunarodnih i domaćih stručnih skupova.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter