dr.sc. Mario Bagat

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 1999. godine i stekao naziv doktora medicine. Školovao se u Hrvatskoj i inozemstvu te završio poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te poslijediplomski studij „Leadreship and Managenet of Health Services“ na London School of Economics and Political Sciences. Doktorski poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“ završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirao.
Karijeru je započeo u Ministarstvu zdravlja kao koordinator reforme zdravstvenog sustava. U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, kao pomoćnik ravnatelja, vodio je Sektor zdravstvene zaštite koji je pokrivao ugovaranje cjelokupnog sustava javnog zdravstva u Hrvatskoj. U razdoblju od 2006. do 2007. godine bio je nacionalni koordinator Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku za područje financiranja zdravstva. Radio je u CROATIA zdravstvenom osiguranju d.d. na mjestu direktora Sektora za osiguratelje i medicinske poslove.
Stalni je predstavnik Republike Hrvatske u Odboru za zdravstvena osiguranja Europske federacije osiguravatelja Insurance Europe u Briselu. Autor je više od 35 znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja i upravljanja zdravstvenim sustavom od kojih je 5 objavljeno u časopisima indeksiranim u bazi Current/Contents.
dr.sc . Mario Bagat

dr.sc. Mario Bagat

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 1999. godine i stekao naziv doktora medicine. Školovao se u Hrvatskoj i inozemstvu te završio poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te poslijediplomski studij „Leadreship and Managenet of Health Services“ na London School of Economics and Political Sciences. Doktorski poslijediplomski studij „Biomedicina i zdravstvo“ završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirao.
Karijeru je započeo u Ministarstvu zdravlja kao koordinator reforme zdravstvenog sustava. U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, kao pomoćnik ravnatelja, vodio je Sektor zdravstvene zaštite koji je pokrivao ugovaranje cjelokupnog sustava javnog zdravstva u Hrvatskoj. U razdoblju od 2006. do 2007. godine bio je nacionalni koordinator Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku za područje financiranja zdravstva. Radio je u CROATIA zdravstvenom osiguranju d.d. na mjestu direktora Sektora za osiguratelje i medicinske poslove.
Stalni je predstavnik Republike Hrvatske u Odboru za zdravstvena osiguranja Europske federacije osiguravatelja Insurance Europe u Briselu. Autor je više od 35 znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja i upravljanja zdravstvenim sustavom od kojih je 5 objavljeno u časopisima indeksiranim u bazi Current/Contents.