doc.dr.sc. Vladimir Mozetič

Rođen je 1967.godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu pohađao je u rodnom gradu. Diplomirao je pri Medicinskom fakultet u Rijeci 1991. godine. U razdoblju od 1992. do 2005.godine radio je kao znanstveni novak, specijalizant, te specijalista urologije pri Klinici za urologiju KBC Rijeka. Od 2006. do 2016. godine bio je zaposlen u Specijalnoj bolnici “Medico” u Rijeci, u kojoj je od 2008. godine bio i ravnatelj. Sada obnaša funkciju ravnatelja Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Izabran je u zvanje znanstvenog suradnika 2009.godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docent 2012. godine. Poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ završio je 2011.godine i stekao stručni naziv “Sveučilišnog magistra menadžmenta u zdravstvu”. Tijekom proteklih 20-ak godina aktivno sudjeluje u provođenju nastave u dodiplomskim i poslijediplomskim studijskim programima iz područja organizacije i upravljanja u zdravstvu, te urologije Medicinskog fakulteta u Rijeci, te drugim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci i Zagrebu. Član je Upravnog odbora Hrvatskog urološkog društva i Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije. Predsjednik je „Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera“. Jedan je od urednika i koautora poglavlja u 4 knjige, te 30-ak znanstvenih i stručnih radova. Oženjen je i otac troje djece.
doc.dr .sc . Vladimir Mozetič

doc.dr.sc. Vladimir Mozetič

Rođen je 1967.godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu pohađao je u rodnom gradu. Diplomirao je pri Medicinskom fakultet u Rijeci 1991. godine. U razdoblju od 1992. do 2005.godine radio je kao znanstveni novak, specijalizant, te specijalista urologije pri Klinici za urologiju KBC Rijeka. Od 2006. do 2016. godine bio je zaposlen u Specijalnoj bolnici “Medico” u Rijeci, u kojoj je od 2008. godine bio i ravnatelj. Sada obnaša funkciju ravnatelja Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Izabran je u zvanje znanstvenog suradnika 2009.godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docent 2012. godine. Poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ završio je 2011.godine i stekao stručni naziv “Sveučilišnog magistra menadžmenta u zdravstvu”. Tijekom proteklih 20-ak godina aktivno sudjeluje u provođenju nastave u dodiplomskim i poslijediplomskim studijskim programima iz područja organizacije i upravljanja u zdravstvu, te urologije Medicinskog fakulteta u Rijeci, te drugim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci i Zagrebu. Član je Upravnog odbora Hrvatskog urološkog društva i Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije. Predsjednik je „Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera“. Jedan je od urednika i koautora poglavlja u 4 knjige, te 30-ak znanstvenih i stručnih radova. Oženjen je i otac troje djece.