Psihokonzalting

Pokretač i nositelj svake akcije jest čovjek, njegova osobnost, njegovi osjećaji, stajališta, ideali, njegov svjetonazor i vjerovanje, motivacija i njegove sposobnosti. Polazeći od činjenice da svaka djelatnost proizlazi iz svjesne ili nesvjesne motivacije, cjelokupna se djelatnost svodi na ljudske resurse. Također treba imati na umu činjenicu da moderna društva sve više inzistiraju na individualizaciji odgovornosti, dakle na pojedincu, a svakoga pojedinaca “čini” njegova specifična unutarnja struktura.

Konzalting je prije svega i uglavnom usmjeren na čovjeka. Selekciju, organizaciju, integraciju i rukovođenje obavlja čovjek. Znanje koje konzultanti obično nude samo je pretpostavka mogućnosti, a nikako i sveukupnost konzaltinga. Osnovni čimbenik uspješnoga konzaltinga jest spremnost i motivacija konzultanta.

Konzalting je usmjeren na provođenje sveukupnih promjena, pri čemu je promjena ponašanja, koja je u uskoj vezi s psihičkim ustrojem pojedinca, najvažniji čimbenik. Tom se djelatnošću bavi psihokonzalting. On je primjena suvremenoga psihološkog i psihodinamskog znanja radi podizanja duševne kvalitete pojedinca, jer samo kvalitetna osoba može biti uspješna.

Put ostvarenja vlastite kvalitete polazi od upoznavanja osobnih motiva i spremnosti za promjenom. Psihokonzaltingom se prepoznaju i otklanjaju otpori promjeni, usklađuju potrebe s mogućnostima, razvija sposobnost upotrebe danih sposobnosti i sposobnost korekcije objektivne danosti. Pri tome se uz teorijske spoznaje nastoji ostvariti susret sa samim sobom i upoznati sebe u interakciji s drugima. Psihokonzalting uključuje i superviziju, dulje praćenje i korekciju postupaka konzultatora u cilju ostvarenja željenog rezultata.

Upoznavanje s dimenzijama svoje osobnosti, prepoznavanje strahova i ostalih subjektivnih prepreka na putu prema osobnom i poslovnom uspjehu, uvid u odnose sa suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i znancima, te svekolikim okruženjem, samo su neke od zadaća psihokonzaltinga.

Ovladati svojim emocionalnim odgovorima i osposobiti se za nužnu toleranciju traumatskih događaja, umanjiti stresne reakcije, prepoznati vlastite motivacijske čimbenike, upoznati motivaciju suradnika i poslovnih partnera, te primjereno njima upravljati, a u isto vrijeme razvijati samopoštovanje (sposobnost koja za uspješno poslovanje nema alternative) dodatni su ciljevi programa psihokonzaltinga.

Psihokonzalting

Pokretač i nositelj svake akcije jest čovjek, njegova osobnost, njegovi osjećaji, stajališta, ideali, njegov svjetonazor i vjerovanje, motivacija i njegove sposobnosti. Polazeći od činjenice da svaka djelatnost proizlazi iz svjesne ili nesvjesne motivacije, cjelokupna se djelatnost svodi na ljudske resurse. Također treba imati na umu činjenicu da moderna društva sve više inzistiraju na individualizaciji odgovornosti, dakle na pojedincu, a svakoga pojedinaca “čini” njegova specifična unutarnja struktura.

Konzalting je prije svega i uglavnom usmjeren na čovjeka. Selekciju, organizaciju, integraciju i rukovođenje obavlja čovjek. Znanje koje konzultanti obično nude samo je pretpostavka mogućnosti, a nikako i sveukupnost konzaltinga. Osnovni čimbenik uspješnoga konzaltinga jest spremnost i motivacija konzultanta.

Konzalting je usmjeren na provođenje sveukupnih promjena, pri čemu je promjena ponašanja, koja je u uskoj vezi s psihičkim ustrojem pojedinca, najvažniji čimbenik. Tom se djelatnošću bavi psihokonzalting. On je primjena suvremenoga psihološkog i psihodinamskog znanja radi podizanja duševne kvalitete pojedinca, jer samo kvalitetna osoba može biti uspješna.

Put ostvarenja vlastite kvalitete polazi od upoznavanja osobnih motiva i spremnosti za promjenom. Psihokonzaltingom se prepoznaju i otklanjaju otpori promjeni, usklađuju potrebe s mogućnostima, razvija sposobnost upotrebe danih sposobnosti i sposobnost korekcije objektivne danosti. Pri tome se uz teorijske spoznaje nastoji ostvariti susret sa samim sobom i upoznati sebe u interakciji s drugima. Psihokonzalting uključuje i superviziju, dulje praćenje i korekciju postupaka konzultatora u cilju ostvarenja željenog rezultata.

Upoznavanje s dimenzijama svoje osobnosti, prepoznavanje strahova i ostalih subjektivnih prepreka na putu prema osobnom i poslovnom uspjehu, uvid u odnose sa suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i znancima, te svekolikim okruženjem, samo su neke od zadaća psihokonzaltinga.

Ovladati svojim emocionalnim odgovorima i osposobiti se za nužnu toleranciju traumatskih događaja, umanjiti stresne reakcije, prepoznati vlastite motivacijske čimbenike, upoznati motivaciju suradnika i poslovnih partnera, te primjereno njima upravljati, a u isto vrijeme razvijati samopoštovanje (sposobnost koja za uspješno poslovanje nema alternative) dodatni su ciljevi programa psihokonzaltinga.