Javno komuniciranje

Danas postaje sve jasnije da je komunikacija jedno od bitnih obilježja svakoga društva. Upravo po stilu i sadržaju vladajuće komunikacije, društvo dobiva svoj specifičan karakter (otvoreno ili zatvoreno, gostoljubivo ili negostoljubivo, ksenofilično ili ksenofobično, demokratsko ili nedemokratsko).

Ne čudi, stoga, što sva dominantna i ekonomski razvijena društva 21. stoljeća fanatično inzistiraju na razvoju komunikacijskih vještina svojih građana. U takvim se društvima do neslućenih razmjera razvila znanost pod nazivom komunikologija. Znanost o zakonitostima ljudske komunikacije i njezinoj primjeni u svim područjima života. Egzaktna ispitivanja otkrila su da uspjeh u gospodarstvu, politici, školstvu ili drugom, u prvom redu ovisi o komunikacijskim vještinama, bilo da se radi o pojedincima ili organizacijama.

Bez takvih vještina većina, bez obzira na ostale sposobnosti i talente, ne može napredovati, a njihove organizacije ne mogu zauzeti primjerenu poziciju na tržištu. Prije ili kasnije, komunikacijska neuspješnost dolazi na vidjelo, i ima negativne posljedice. Komunikacijski čimbenik, kao bitna sastavnica uspješnosti u životu svakoga pojedinca i organizacije, izbija u prvi plan tek u posljednje vrijeme. Nažalost, ne i u nas.

U našem je gospodarskom, političkom i javnom okruženju još vrlo mnogo ljudi, čak i na vrlo odgovornim položajima, koji smatraju da mogu komunicirati na bilo koji način, ne vodeći računa o senzibilitetu svojih primatelja. Razumije se, postižu i odgovarajuće učinke: negativan dojam, sumnju, prezir, nezadovoljstvo, demonstracije, štrajkove, beznađe i niz drugih negativnih pa čak i psihopatoloških efekata kako kod pojedinaca tako i kod društvenih skupina.

Stoga smatramo da je edukacija na tome području hitna i od bitne važnosti, i to ne samo na razini javnoga već i na razini privatnoga, obiteljskog i individualnog života. U najširem smislu, javno je komuniciranje svako komuniciranje koje ima zadaću mobilizirati javno mnijenje. Između javno-komunikacijskih podvrsta Poslovno učilište Experta usmjereno je prema edukaciji s područja općega govorništva, glasnogovorništva, odnosa s javnošću, političkoga i poslovnoga komuniciranja i televizijskog i radijskog voditeljstva.

Javno komuniciranje

Danas postaje sve jasnije da je komunikacija jedno od bitnih obilježja svakoga društva. Upravo po stilu i sadržaju vladajuće komunikacije, društvo dobiva svoj specifičan karakter (otvoreno ili zatvoreno, gostoljubivo ili negostoljubivo, ksenofilično ili ksenofobično, demokratsko ili nedemokratsko).

Ne čudi, stoga, što sva dominantna i ekonomski razvijena društva 21. stoljeća fanatično inzistiraju na razvoju komunikacijskih vještina svojih građana. U takvim se društvima do neslućenih razmjera razvila znanost pod nazivom komunikologija. Znanost o zakonitostima ljudske komunikacije i njezinoj primjeni u svim područjima života. Egzaktna ispitivanja otkrila su da uspjeh u gospodarstvu, politici, školstvu ili drugom, u prvom redu ovisi o komunikacijskim vještinama, bilo da se radi o pojedincima ili organizacijama.

Bez takvih vještina većina, bez obzira na ostale sposobnosti i talente, ne može napredovati, a njihove organizacije ne mogu zauzeti primjerenu poziciju na tržištu. Prije ili kasnije, komunikacijska neuspješnost dolazi na vidjelo, i ima negativne posljedice. Komunikacijski čimbenik, kao bitna sastavnica uspješnosti u životu svakoga pojedinca i organizacije, izbija u prvi plan tek u posljednje vrijeme. Nažalost, ne i u nas.

U našem je gospodarskom, političkom i javnom okruženju još vrlo mnogo ljudi, čak i na vrlo odgovornim položajima, koji smatraju da mogu komunicirati na bilo koji način, ne vodeći računa o senzibilitetu svojih primatelja. Razumije se, postižu i odgovarajuće učinke: negativan dojam, sumnju, prezir, nezadovoljstvo, demonstracije, štrajkove, beznađe i niz drugih negativnih pa čak i psihopatoloških efekata kako kod pojedinaca tako i kod društvenih skupina.

Stoga smatramo da je edukacija na tome području hitna i od bitne važnosti, i to ne samo na razini javnoga već i na razini privatnoga, obiteljskog i individualnog života. U najširem smislu, javno je komuniciranje svako komuniciranje koje ima zadaću mobilizirati javno mnijenje. Između javno-komunikacijskih podvrsta Poslovno učilište Experta usmjereno je prema edukaciji s područja općega govorništva, glasnogovorništva, odnosa s javnošću, političkoga i poslovnoga komuniciranja i televizijskog i radijskog voditeljstva.