Antun Palarić

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je na Općinskom sudu u Dugom Selu, te kao predsjednik suda Općinskog suda u Klanjcu. Radio je u Ministarstvu pravosuđa i uprave, gdje je obavljao poslove šefa kabineta ministra. Bio je šef kabineta ministra i u Ministarstvu pravosuđa. Za pomoćnika ministra uprave imenovan je 1995. godine, a dužnost ravnatelja Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja od 1999. do 2000. godine. Obnašao je dužnost tajnika Ministarstva poljoprivrede, a 2004. godine imenovan je državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za upravu. Sucem Ustavnog suda Republike Hrvatske izabran je 2009. godine.

Bio je: predsjednik Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina, predsjednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za imovinu, predsjednik Državne ispitne komisije za državni stručni ispit, član Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita, član Radne skupine za izradu Prijedloga promjene Ustava koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća, te predsjednik Nadzornog odbora Narodnih novina.

Osnivač je Centra za edukaciju državnih službenika i Akademije lokalne demokracije.

Autor je ili koautor brojnih nacrta prijedloga zakona o ustrojstvu državne uprave, lokalne samouprave, izbornog sustava i civilnog društva. Aktivno je promicao ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Antun Palarić

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je na Općinskom sudu u Dugom Selu, te kao predsjednik suda Općinskog suda u Klanjcu. Radio je u Ministarstvu pravosuđa i uprave, gdje je obavljao poslove šefa kabineta ministra. Bio je šef kabineta ministra i u Ministarstvu pravosuđa. Za pomoćnika ministra uprave imenovan je 1995. godine, a dužnost ravnatelja Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja od 1999. do 2000. godine. Obnašao je dužnost tajnika Ministarstva poljoprivrede, a 2004. godine imenovan je državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za upravu. Sucem Ustavnog suda Republike Hrvatske izabran je 2009. godine.

Bio je: predsjednik Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina, predsjednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za imovinu, predsjednik Državne ispitne komisije za državni stručni ispit, član Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita, član Radne skupine za izradu Prijedloga promjene Ustava koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća, te predsjednik Nadzornog odbora Narodnih novina.

Osnivač je Centra za edukaciju državnih službenika i Akademije lokalne demokracije.

Autor je ili koautor brojnih nacrta prijedloga zakona o ustrojstvu državne uprave, lokalne samouprave, izbornog sustava i civilnog društva. Aktivno je promicao ljudska prava i prava nacionalnih manjina.