doc.dr.sc. Antonija Balenović

Diplomirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu i u Poliklinici Medikol. Ravnateljica je Doma zdravlja Zagreb – Centar. Voditeljica je dodiplomske nastave iz nuklearne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Urednica je dviju knjiga, jednog zbornika radova, te koautor 17 poglavlja u knjigama. Objavila je više od 30 članaka u znanstvenim i stručnim publikacijama. Predavač je na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te Međunarodnog sveučilišta Libertas. Pozvani je predavač na više od 90 domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Također je predavač na skupovima Europske škole nuklearne medicine, Europskog društva nuklearne medicine, Europske komisije i Svjetske zdravstvene organizacije na temu zdravstvenih politika, digitalizacije i primjene umjetne inteligencije u zdravstvu.

doc.dr.sc. Antonija Balenović

Diplomirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu i u Poliklinici Medikol. Ravnateljica je Doma zdravlja Zagreb – Centar. Voditeljica je dodiplomske nastave iz nuklearne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Urednica je dviju knjiga, jednog zbornika radova, te koautor 17 poglavlja u knjigama. Objavila je više od 30 članaka u znanstvenim i stručnim publikacijama. Predavač je na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te Međunarodnog sveučilišta Libertas. Pozvani je predavač na više od 90 domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Također je predavač na skupovima Europske škole nuklearne medicine, Europskog društva nuklearne medicine, Europske komisije i Svjetske zdravstvene organizacije na temu zdravstvenih politika, digitalizacije i primjene umjetne inteligencije u zdravstvu.

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter