doc.dr.sc. Mario Zovak

Diplomirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Obnašao je dužnost ravnatelja KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Specijalist je opće i abdominalne kirurgije. Stručno se usavršavao u Ljubljani, Madridu i Parizu. Organizirao je brojne međunarodne kongrese, dopredsjednik je Hrvatskog društva za hepatobilijarnu i pankreatičnu kirurgiju HLZ-a, predsjednik je Povjerenstva Ministarstva zdravstva RH za polaganje specijalističkih i subspecijalističkih ispita, član je Odbora za zdravstvo Sabora RH, član je Hrvatskog kirurškog društva, Međunarodne hepatobilijarne asocijacije i Međunarodne udruge kirurga i gastroenterologa. Predavač je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstvenom veleučilištu, te Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

doc.dr .sc . Mario Zovak

doc.dr.sc. Mario Zovak

Diplomirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice. Obnašao je dužnost ravnatelja KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Specijalist je opće i abdominalne kirurgije. Stručno se usavršavao u Ljubljani, Madridu i Parizu. Organizirao je brojne međunarodne kongrese, dopredsjednik je Hrvatskog društva za hepatobilijarnu i pankreatičnu kirurgiju HLZ-a, predsjednik je Povjerenstva Ministarstva zdravstva RH za polaganje specijalističkih i subspecijalističkih ispita, član je Odbora za zdravstvo Sabora RH, član je Hrvatskog kirurškog društva, Međunarodne hepatobilijarne asocijacije i Međunarodne udruge kirurga i gastroenterologa. Predavač je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstvenom veleučilištu, te Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.