doc.dr.sc. Željko Vidas

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz urologije završio u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu. Subspecijalizant je iz područja transplatacije bubrega i urološke onkologije. Završio je znanstveni poslijediplomski doktorski studij i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Osam godina bio je ravnatelj Kliničke bolnice Merkur. U transplatacijski program uključio se 2005. godine s transplatacijama bubrega. U naslov primarijusa imenovan je 2012. godine, a godinu kasnije izabran je za docenta. Sudjelovao je na više domaćih i svjetskih kongresa, a u inozemstvu je završio nekoliko tečajeva laparaskopske urologije. Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Sudionik je domovinskog rata.
doc.dr .sc . Željko Vidas

doc.dr.sc. Željko Vidas

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Specijalizaciju iz urologije završio u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu. Subspecijalizant je iz područja transplatacije bubrega i urološke onkologije. Završio je znanstveni poslijediplomski doktorski studij i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Osam godina bio je ravnatelj Kliničke bolnice Merkur. U transplatacijski program uključio se 2005. godine s transplatacijama bubrega. U naslov primarijusa imenovan je 2012. godine, a godinu kasnije izabran je za docenta. Sudjelovao je na više domaćih i svjetskih kongresa, a u inozemstvu je završio nekoliko tečajeva laparaskopske urologije. Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom. Sudionik je domovinskog rata.