dr.sc. Ana-Maria Boromisa

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala na College of Europe Nation (Poljska), a diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Viša je znanstvena suradnica i predstojnica Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose, te predsjednica Znanstvenog vijeća Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Objavljuje radove i iz područja ekonomike EU, energetske ekonomike i ekonomike zaštite okoliša. Predaje na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Economics of European Integration) u okviru Advanced Master of European Studies programa. Sudjelovala je u pripremi i provedbi međunarodnih projekata Svjetske banke, UNDP-a, EU-a, i Svjetske trgovinske organizacije. Obnašala je dužnost članice Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti.
dr.sc . Ana Maria Boromisa

dr.sc. Ana-Maria Boromisa

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala na College of Europe Nation (Poljska), a diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Viša je znanstvena suradnica i predstojnica Odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose, te predsjednica Znanstvenog vijeća Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Objavljuje radove i iz područja ekonomike EU, energetske ekonomike i ekonomike zaštite okoliša. Predaje na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Economics of European Integration) u okviru Advanced Master of European Studies programa. Sudjelovala je u pripremi i provedbi međunarodnih projekata Svjetske banke, UNDP-a, EU-a, i Svjetske trgovinske organizacije. Obnašala je dužnost članice Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti.