dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Nakon završetka studija etnologije i talijanskog jezika s književnošću 1995. godine zapošljava se u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, gdje i danas, u svojstvu znanstvene savjetnice radi na istraživanjima u području kulturnog turizma, kulturnih politika, kulturnih industrija, kulturnog razvitka, društvenih inovacija i inovacija u kulturi. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temama vezanima uz kulturni turizam. Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam, konzultant u kulturno-turističkim projektima te član tima Mreže Culturelink. Autorica je knjiga Innovations in Culture and Development: The Culturinno Effect in Public Policy (Palgrave Macmillan 2017), Abeceda kulturnog turizma (Meandarmedia 2008) i Kultura u izlogu (Meandarmedia 2010), suautorica knjige Kultura, turizam, interkulturalizam (Meandarmedia/Institut za međunarodne odnose 2010), te urednica više knjiga o virtualnome kulturnom turizmu, urbanome kulturnom turizmu, kulturi i razvoju. Za knjigu Abeceda kulturnog turizma 2010. godine dobila je nagradu Grada Zagreba. Također, autorica je raznih međunarodnih i domaćih studija, strateških dokumenata te brojnih znanstvenih i stručnih članaka kao i poglavlja u knjigama. Dva puta bila je stipendistica mađarske odnosno slovačke Vlade za istraživanja u području inovacija koje su rezultirale knjigom Innovations in Culture and Development: The Culturinno Effect in Public Policy. Nositeljica je kolegija vezanih uz kulturni turizam, upravljanje kulturnim dobrima, ekonomije kulture i kreativne industrije koje u svojstvu izvanredne profesorice predaje na Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu, Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays i Institute for Social and European Studies – UNESCO Chair in Cultural Heritage Management and Sustainability.
dr.sc . Daniela Angelina Jelinčić

dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Nakon završetka studija etnologije i talijanskog jezika s književnošću 1995. godine zapošljava se u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, gdje i danas, u svojstvu znanstvene savjetnice radi na istraživanjima u području kulturnog turizma, kulturnih politika, kulturnih industrija, kulturnog razvitka, društvenih inovacija i inovacija u kulturi. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temama vezanima uz kulturni turizam. Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam, konzultant u kulturno-turističkim projektima te član tima Mreže Culturelink. Autorica je knjiga Innovations in Culture and Development: The Culturinno Effect in Public Policy (Palgrave Macmillan 2017), Abeceda kulturnog turizma (Meandarmedia 2008) i Kultura u izlogu (Meandarmedia 2010), suautorica knjige Kultura, turizam, interkulturalizam (Meandarmedia/Institut za međunarodne odnose 2010), te urednica više knjiga o virtualnome kulturnom turizmu, urbanome kulturnom turizmu, kulturi i razvoju. Za knjigu Abeceda kulturnog turizma 2010. godine dobila je nagradu Grada Zagreba. Također, autorica je raznih međunarodnih i domaćih studija, strateških dokumenata te brojnih znanstvenih i stručnih članaka kao i poglavlja u knjigama. Dva puta bila je stipendistica mađarske odnosno slovačke Vlade za istraživanja u području inovacija koje su rezultirale knjigom Innovations in Culture and Development: The Culturinno Effect in Public Policy. Nositeljica je kolegija vezanih uz kulturni turizam, upravljanje kulturnim dobrima, ekonomije kulture i kreativne industrije koje u svojstvu izvanredne profesorice predaje na Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu, Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays i Institute for Social and European Studies – UNESCO Chair in Cultural Heritage Management and Sustainability.