Hrvoje Carić

Diplomirao je zaštitu okoliša i ekonomiju na Concordia Colege, Moorhead, SAD, a magistrirao na Sveučilištu u Lundu. Doktorirao je na Međusveučilišnom doktorskom studiju u Splitu. Zadnjih deset godina radi na Institutu za turizam. Radio je na brojnim interdisciplinarnim projektima turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja domaćih i stranih organizacija: Svjetske banke, Europske komisije, REC-a (Regionalni centar zaštite okoliša), UNIDO-a (UN organizacija za industrijski razvoj), UNDP-a (UN-ov program za razvoj), USAID-a (Agencija za razvoj SAD-a), te za brojna hrvatska ministarstva. Bavi se pokazateljima (ne)održivosti destinacija i primjeni okolišne/ekološke ekonomije u turizmu (analize rizika, nosivi kapaciteti, antropogeni utjecaji, vrednovanje bioraznolikosti i sl.). Predavao je kao gostujući ili stalni predavač na različitim fakultetima i učilištima, napisao brojne znanstvene, stručne i popularne članke. Stalni je član stručnih međunarodnih organizacija iz područja okolišne ekonomije i zaštite okoliša.
dr.sc . Hrvoje Carić

dr.sc. Hrvoje Carić

Diplomirao je zaštitu okoliša i ekonomiju na Concordia Colege, Moorhead, SAD, a magistrirao na Sveučilištu u Lundu. Doktorirao je na Međusveučilišnom doktorskom studiju u Splitu. Zadnjih deset godina radi na Institutu za turizam. Radio je na brojnim interdisciplinarnim projektima turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja domaćih i stranih organizacija: Svjetske banke, Europske komisije, REC-a (Regionalni centar zaštite okoliša), UNIDO-a (UN organizacija za industrijski razvoj), UNDP-a (UN-ov program za razvoj), USAID-a (Agencija za razvoj SAD-a), te za brojna hrvatska ministarstva. Bavi se pokazateljima (ne)održivosti destinacija i primjeni okolišne/ekološke ekonomije u turizmu (analize rizika, nosivi kapaciteti, antropogeni utjecaji, vrednovanje bioraznolikosti i sl.). Predavao je kao gostujući ili stalni predavač na različitim fakultetima i učilištima, napisao brojne znanstvene, stručne i popularne članke. Stalni je član stručnih međunarodnih organizacija iz područja okolišne ekonomije i zaštite okoliša.