dr.sc. Ivan Herak

Profesor je na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Bio je ministar turizma u Vladi RH. U dva mandata bio je zastupnik u Saboru RH i predsjednik Odbora za turizam Sabora RH, te savjetnik zastupnika u Europskom parlamentu. Radio je kao zamjenik financijskog direktora „Rivijera“ Poreč, šef službe sredstava, kredita i investicija SOUR-a „Plava laguna“ i direktor generalnog zastupstva „Riviera“ Wien. Autor je tridesetak programa vlasničke transformacije društvenih poduzeća.
Ivan Herak

dr.sc. Ivan Herak

Profesor je na poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Bio je ministar turizma u Vladi RH. U dva mandata bio je zastupnik u Saboru RH i predsjednik Odbora za turizam Sabora RH, te savjetnik zastupnika u Europskom parlamentu. Radio je kao zamjenik financijskog direktora „Rivijera“ Poreč, šef službe sredstava, kredita i investicija SOUR-a „Plava laguna“ i direktor generalnog zastupstva „Riviera“ Wien. Autor je tridesetak programa vlasničke transformacije društvenih poduzeća.