dr.sc. Marijana Grbeša

Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirala komunikacije i medije na London School of Economics and Political Science i doktorirala iz područja komunikologije na Fakultetu za družbene vede Sveučilišta u Ljubljani. Dodatno se usavršavala iz područja političke komunikacije na University of Tennessee (SAD), na Amsterdam Maastricht University i na Goethe Institutu u Bremenu. Radila kao glavna urednica studentskog magazina Puls, kao koordinator programa ICEJ-a, bila je politički komentator u Večernjem listu, članica je pregovaračke skupine za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, predstavnica je Hrvatske u Europskoj zakladi za znanost. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu predaje Političku komunikaciju, Politički marketing, Masovne medije i publike te Metode istraživanja medijskog teksta.

dr.sc. Marijana Grbeša

Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirala komunikacije i medije na London School of Economics and Political Science i doktorirala iz područja komunikologije na Fakultetu za družbene vede Sveučilišta u Ljubljani. Dodatno se usavršavala iz područja političke komunikacije na University of Tennessee (SAD), na Amsterdam Maastricht University i na Goethe Institutu u Bremenu. Radila kao glavna urednica studentskog magazina Puls, kao koordinator programa ICEJ-a, bila je politički komentator u Večernjem listu, članica je pregovaračke skupine za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, predstavnica je Hrvatske u Europskoj zakladi za znanost. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu predaje Političku komunikaciju, Politički marketing, Masovne medije i publike te Metode istraživanja medijskog teksta.