dr.sc. Miljenko Antić

Diplomirao je i magistrirao političke znanosti na FPZ u Zagrebu. Doktorirao na Georgia State University, Atlanta, SAD. Specializirao komparativnu politiku, amerikanistiku i međunarodne političke odnose. Dodatno se obrazovao u Central European University u Budimpešti i na DIE Universität Hamburg.
Autor više publikacija i znanstvenih radova. Dobitnik brojnih stipendija i nagrada za najbolje polaznike doktorskih studija, dodatno se obrazovao na doktorskom studiju u SAD-u iz područja Campaign Organization and Management i Electoral Behavior. Bio promatrač na predsjedničkim izborima 2000. g u SAD. Ima sedamnaest godina predavačkog iskustva.

dr.sc . Miljenko Antić

dr.sc. Miljenko Antić

Diplomirao je i magistrirao političke znanosti na FPZ u Zagrebu. Doktorirao na Georgia State University, Atlanta, SAD. Specializirao komparativnu politiku, amerikanistiku i međunarodne političke odnose. Dodatno se obrazovao u Central European University u Budimpešti i na DIE Universität Hamburg.
Autor više publikacija i znanstvenih radova. Dobitnik brojnih stipendija i nagrada za najbolje polaznike doktorskih studija, dodatno se obrazovao na doktorskom studiju u SAD-u iz područja Campaign Organization and Management i Electoral Behavior. Bio promatrač na predsjedničkim izborima 2000. g u SAD. Ima sedamnaest godina predavačkog iskustva.