Predavači / dr.sc. Saša Petar

dr.sc. Saša Petar

Vlasnik je tvrtke Status Prosper. Autor je ili koautor 21 poslovne knjige, među kojima su: Tajna nestalog kupca (2010.), Sanjaju li menadžeri otpuštene radnike (2010.), Obračun u sobi za sastanke (2009.), Kako preživjeti sajam (2009), Tehnike poslovnog odlučivanja (2009.), Upravljanje poslovnim promjenama (2009.), Menadžer na rubu živčanog sloma (2009.), Jeste li još uvijek sigurni da ste sigurni (2008.), Tamna strana upravljanja ljudima (2005.), Ljudska strana upravljanja ljudima (2004.), Kako se uspješno prodati (2003.), Kako prodati snijeg Eskimima (2000.), Recite to jasno i glasno (1999.), Transfer tehnologije i tehnološki parkovi (1996.) itd.
Knjiga Tamna strana upravljanja ljudima objavljena je 2007. godine u audio obliku kao prva “zvučna” poslovna knjiga u Hrvatskoj. Jedan je od stručnjaka čije je znanje predstavljeno na prvom obrazovnom DVD-u za poslovne ljude “Moj pametni video”.
Autor je brojnih stručnih članaka u časopisima Poslovni savjetnik, Poslovni tjednik, Poslovni svijet, RRIF, Banka, Hrvatsko gospodarstvo, qLife, PRO-PRO, Marketing UP, Profit, ZV News itd.
Radio je u predstavništvu tvrtke 3M, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagrebačkoj poslovnoj školi, Končaru i Munji.
Predavač je na nekoliko visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj (Veleučilište za ekonomiju poduzetništva VERN, Libertas, Experta, F+U Heidelberg itd.), a gostovao je na nekoliko fakulteta i visokih škola (Ekonomski fakultet, Prometni fakultet). Vodio je treninge iz menadžmenta, poslovne komunikacije, pregovaranja, prodaje i poslovne sigurnosti za brojne tvrtke u Hrvatskoj i inozemstvu (Coca Cola, Exxon Mobil, Petrol, Perutnina, Red Bull, Importanne resorts, IBM…).
Član je Hrvatske udruge za marketing (HUM), Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) i Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS).
Pokrenuo je web stranice za poslovno obrazovanje i cjeloživotno učenje:
www.sasapetar.com i www.statusprosper.com

dr.sc. Saša Petar

Vlasnik je tvrtke Status Prosper. Autor je ili koautor 21 poslovne knjige, među kojima su: Tajna nestalog kupca (2010.), Sanjaju li menadžeri otpuštene radnike (2010.), Obračun u sobi za sastanke (2009.), Kako preživjeti sajam (2009), Tehnike poslovnog odlučivanja (2009.), Upravljanje poslovnim promjenama (2009.), Menadžer na rubu živčanog sloma (2009.), Jeste li još uvijek sigurni da ste sigurni (2008.), Tamna strana upravljanja ljudima (2005.), Ljudska strana upravljanja ljudima (2004.), Kako se uspješno prodati (2003.), Kako prodati snijeg Eskimima (2000.), Recite to jasno i glasno (1999.), Transfer tehnologije i tehnološki parkovi (1996.) itd.
Knjiga Tamna strana upravljanja ljudima objavljena je 2007. godine u audio obliku kao prva “zvučna” poslovna knjiga u Hrvatskoj. Jedan je od stručnjaka čije je znanje predstavljeno na prvom obrazovnom DVD-u za poslovne ljude “Moj pametni video”.
Autor je brojnih stručnih članaka u časopisima Poslovni savjetnik, Poslovni tjednik, Poslovni svijet, RRIF, Banka, Hrvatsko gospodarstvo, qLife, PRO-PRO, Marketing UP, Profit, ZV News itd.
Radio je u predstavništvu tvrtke 3M, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagrebačkoj poslovnoj školi, Končaru i Munji.
Predavač je na nekoliko visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj (Veleučilište za ekonomiju poduzetništva VERN, Libertas, Experta, F+U Heidelberg itd.), a gostovao je na nekoliko fakulteta i visokih škola (Ekonomski fakultet, Prometni fakultet). Vodio je treninge iz menadžmenta, poslovne komunikacije, pregovaranja, prodaje i poslovne sigurnosti za brojne tvrtke u Hrvatskoj i inozemstvu (Coca Cola, Exxon Mobil, Petrol, Perutnina, Red Bull, Importanne resorts, IBM…).
Član je Hrvatske udruge za marketing (HUM), Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) i Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS).
Pokrenuo je web stranice za poslovno obrazovanje i cjeloživotno učenje:
www.sasapetar.com i www.statusprosper.com

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter