Erika Kašpar

Pomoćnica je predsjednika Uprave HT-a i operativna direktorica Sektora za korporativne komunikacije i odnose s investitorima. Ima dugogodišnje menadžersko iskustvo u području financija, tržišta kapitala i korporativnih komunikacija. U HT-u radi od 2005. godine a odnosima s investitorima bavi se više od petnaest godina. Na burzovnoj Akademiji predavala je teme vezane uz odnose s investitorima.
Erika Kašpar

Erika Kašpar

Pomoćnica je predsjednika Uprave HT-a i operativna direktorica Sektora za korporativne komunikacije i odnose s investitorima. Ima dugogodišnje menadžersko iskustvo u području financija, tržišta kapitala i korporativnih komunikacija. U HT-u radi od 2005. godine a odnosima s investitorima bavi se više od petnaest godina. Na burzovnoj Akademiji predavala je teme vezane uz odnose s investitorima.