Helga Bubanović Devčić

Više od 10 godina radi na projektima financiranim sredstvima Europske unije (CARDS, PHARE, ISPA i IPA programi) uglavnom u području regionalnog i lokalnog razvoja te prekogranične suradnje. Bila je članica pregovaračke skupine za Poglavlje 22. – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Sudjelovala je u pripremi za uspostavu decentraliziranog i proširenog sustava provedbe EU programa i projekata u državnoj administraciji. Bavila se upravljanjem pretpristupnim fondovima u RH, uključujući razvoj institucionalnih kapaciteta za potrebe provedbe programa financiranih iz EU te za razvoj, ugovaranje i provedbu projekata. Trenutno je pomoćnica ministra za regionalni razvoj i EU fondove.

Važniji projekti i angažmani:
2011 – UNDP Hrvatska, UNDP BIH; stručnjakinja za obuku o upravljanju projektnim ciklusom
2011 – tehnička pomoć Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; stručnjakinja za praćenje provedbe EU financiranih shema bespovratne pomoći u okviru IPA IV programa.
2010 – tehnička pomoć Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU; stručnjakinja za pripremu projektnih razvojnih planova za financiranje iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa za jačanje upravnih kapaciteta .
2010 – 2011 – tehnička pomoć Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva: stručnjakinja za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije (projekt IPA IIIC – Podrška učinkovitoj provedbi sheme bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu)
2009-2010 – direktorica Ureda za osiguranje kvalitete dokumenata pri Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje EU projekata
2008-2009 – projektna menažderica za projekte u područjima regionalne politike i prekogranične suradnje pri Delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj
2003-2008 – načelnica Odjela za razvoj županija i širih regija pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
2002-2003 – načelnica Odjela za prekograničnu sradnju pri Ministarstvu europskih integracija
1995-2002 – stručna i viša savjetnica u Ministarstvu obnove i razvitka

Helga Bubanović Devčić

Helga Bubanović Devčić

Više od 10 godina radi na projektima financiranim sredstvima Europske unije (CARDS, PHARE, ISPA i IPA programi) uglavnom u području regionalnog i lokalnog razvoja te prekogranične suradnje. Bila je članica pregovaračke skupine za Poglavlje 22. – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Sudjelovala je u pripremi za uspostavu decentraliziranog i proširenog sustava provedbe EU programa i projekata u državnoj administraciji. Bavila se upravljanjem pretpristupnim fondovima u RH, uključujući razvoj institucionalnih kapaciteta za potrebe provedbe programa financiranih iz EU te za razvoj, ugovaranje i provedbu projekata. Trenutno je pomoćnica ministra za regionalni razvoj i EU fondove.

Važniji projekti i angažmani:
2011 – UNDP Hrvatska, UNDP BIH; stručnjakinja za obuku o upravljanju projektnim ciklusom
2011 – tehnička pomoć Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; stručnjakinja za praćenje provedbe EU financiranih shema bespovratne pomoći u okviru IPA IV programa.
2010 – tehnička pomoć Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU; stručnjakinja za pripremu projektnih razvojnih planova za financiranje iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa za jačanje upravnih kapaciteta .
2010 – 2011 – tehnička pomoć Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva: stručnjakinja za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije (projekt IPA IIIC – Podrška učinkovitoj provedbi sheme bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu)
2009-2010 – direktorica Ureda za osiguranje kvalitete dokumenata pri Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje EU projekata
2008-2009 – projektna menažderica za projekte u područjima regionalne politike i prekogranične suradnje pri Delegaciji Europske unije u Republici Hrvatskoj
2003-2008 – načelnica Odjela za razvoj županija i širih regija pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
2002-2003 – načelnica Odjela za prekograničnu sradnju pri Ministarstvu europskih integracija
1995-2002 – stručna i viša savjetnica u Ministarstvu obnove i razvitka