Hrvoje Šandl

Diplomirao je financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno završava postdiplomski specijalistički studij iz kontrolinga na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, banke i financijske institucije, te za reviziju informacijskog sustava. Ovlašteni je broker i ovlašteni investicijski savjetnik. Trenutno je zaposlen kao asistent u Krako-Revizija d.o.o.. Radi na poslovima revizije, računovodstva i izrade elaborata o transfernim cijenama, te aktivno sudjeluje u održavanju predavanja u organizaciji Krako-Revizija d.o.o. iz područja računovodstva i kontrolinga. Radio je u sektorima riznice i gospodarstva Partner banka d.d. i u brokerskom društvu Partner Kapital d.o.o.. Aktivni je član Hrvatskog instituta internih revizora.

Hrvoje Šandl

Diplomirao je financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno završava postdiplomski specijalistički studij iz kontrolinga na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, banke i financijske institucije, te za reviziju informacijskog sustava. Ovlašteni je broker i ovlašteni investicijski savjetnik. Trenutno je zaposlen kao asistent u Krako-Revizija d.o.o.. Radi na poslovima revizije, računovodstva i izrade elaborata o transfernim cijenama, te aktivno sudjeluje u održavanju predavanja u organizaciji Krako-Revizija d.o.o. iz područja računovodstva i kontrolinga. Radio je u sektorima riznice i gospodarstva Partner banka d.d. i u brokerskom društvu Partner Kapital d.o.o.. Aktivni je član Hrvatskog instituta internih revizora.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter