Igor Vukasović

Igor Vukasović je direktor Korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma te je nadležan za internu i eksternu komunikaciju vodeće telekomunikacijske kompanije u Hrvatskoj. Prethodno je obnašao dužnost direktora/menadžera Korporativnih komunikacija Addiko banke, gdje je devet godina vodio korporativne komunikacija, a obnašao je i dužnost direktora Korporativnih komunikacija Addiko Grupe te vodio komunikacijski aspekt privatizacije i rebrandinga Grupe na šest tržišta. Profesionalnu karijeru započeo je u PR agencijama Maksima komunikacije i Millenium promocija.

Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a stručno se usavršavao na IEDC BLED i London School of Public Relations.

Posjeduje nastavno znanje višeg predavača i predaje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Autor je više znanstvenih članaka koji se bave temom korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću, kriznog komuniciranja, upravljanja imidžom, ugledom i brandovima.

Kampanje i projekti koje je vodio osvojili su više domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja: Golden World Awards for Excellence (International Public Relations Association), Grand PRix (Hrvatska udruga za odnose s javnošću), Native AdvertisingAwards (Native Advertising Institute), SABRE Awards EMEA (finalist), Hrvatski indeks održivosti (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj).

Igor Vukasovic 600x800 1

Igor Vukasović

Igor Vukasović je direktor Korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma te je nadležan za internu i eksternu komunikaciju vodeće telekomunikacijske kompanije u Hrvatskoj. Prethodno je obnašao dužnost direktora/menadžera Korporativnih komunikacija Addiko banke, gdje je devet godina vodio korporativne komunikacija, a obnašao je i dužnost direktora Korporativnih komunikacija Addiko Grupe te vodio komunikacijski aspekt privatizacije i rebrandinga Grupe na šest tržišta. Profesionalnu karijeru započeo je u PR agencijama Maksima komunikacije i Millenium promocija.

Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a stručno se usavršavao na IEDC BLED i London School of Public Relations.

Posjeduje nastavno znanje višeg predavača i predaje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Autor je više znanstvenih članaka koji se bave temom korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću, kriznog komuniciranja, upravljanja imidžom, ugledom i brandovima.

Kampanje i projekti koje je vodio osvojili su više domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja: Golden World Awards for Excellence (International Public Relations Association), Grand PRix (Hrvatska udruga za odnose s javnošću), Native AdvertisingAwards (Native Advertising Institute), SABRE Awards EMEA (finalist), Hrvatski indeks održivosti (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj).