Ivan Sobin

Savjetnik je za pravne poslove u Sektoru pravnih poslova Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Osim redovitih poslova pravne operative posao mu uključuje i davanje pravnih savjeta i mišljenja, provođenje postupaka javne nabave, rješavanje pravnih pitanja sa članovima i drugim institucijama i tijelima. Angažiran je na obavljanju poslova Fonda za zaštitu ulagatelja čiji je Operater SKDD. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, te surađuje s Katedrom za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi seminarsku nastavu iz kolegija Trgovačko pravo. Član je Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Ivan Sobin

Savjetnik je za pravne poslove u Sektoru pravnih poslova Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Osim redovitih poslova pravne operative posao mu uključuje i davanje pravnih savjeta i mišljenja, provođenje postupaka javne nabave, rješavanje pravnih pitanja sa članovima i drugim institucijama i tijelima. Angažiran je na obavljanju poslova Fonda za zaštitu ulagatelja čiji je Operater SKDD. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, te surađuje s Katedrom za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi seminarsku nastavu iz kolegija Trgovačko pravo. Član je Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter