Ivona Lušić

Završila je studij komunikologije te poslijediplomski studij iz znanosti javnih i internacionalnih komunikacija na fakultetu ‘Universita Cattolica del Sacro Cuore’ u Milanu. Radila je u Službi za odnose s javnošću Hrvatske gospodarske komore. Surađivala je na kolegiju PR i novi mediji na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radila je kao PR menadžer u Blitz film i video distribuciji, gdje je vodila odnose s javnošću Blitza i CineStara. Na toj radnoj poziciji imala je priliku raditi na jednom od najvećih filmskih događaja na ovim prostorima – promociji filma ‘U zemlji krvi i meda’ u okviru kojeg je bila zadužena za cjelokupni PR (nacionalni i internacionalni) dolaska redateljice i scenaristice filma Angeline Jolie u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Danas je zaposlena kao PR menadžer u vodećoj medijskoj grupaciji u RH- Novoj TV. Zadužena je za izgradnju komunikacijske strategije za sve formate zabavnog programa Nova TV grupe, izgradnju awarness-a i interesa. Upravlja svim PR aktivnostima TV voditelja, glumaca i formata te pomaže u izgradnji njihove reputacije. Uloga joj je savjetovati izvršni menadžment i produkciju za pitanja vezana uz odnose s javnošću.

Ivona Lušić

Ivona Lušić

Završila je studij komunikologije te poslijediplomski studij iz znanosti javnih i internacionalnih komunikacija na fakultetu ‘Universita Cattolica del Sacro Cuore’ u Milanu. Radila je u Službi za odnose s javnošću Hrvatske gospodarske komore. Surađivala je na kolegiju PR i novi mediji na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radila je kao PR menadžer u Blitz film i video distribuciji, gdje je vodila odnose s javnošću Blitza i CineStara. Na toj radnoj poziciji imala je priliku raditi na jednom od najvećih filmskih događaja na ovim prostorima – promociji filma ‘U zemlji krvi i meda’ u okviru kojeg je bila zadužena za cjelokupni PR (nacionalni i internacionalni) dolaska redateljice i scenaristice filma Angeline Jolie u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Danas je zaposlena kao PR menadžer u vodećoj medijskoj grupaciji u RH- Novoj TV. Zadužena je za izgradnju komunikacijske strategije za sve formate zabavnog programa Nova TV grupe, izgradnju awarness-a i interesa. Upravlja svim PR aktivnostima TV voditelja, glumaca i formata te pomaže u izgradnji njihove reputacije. Uloga joj je savjetovati izvršni menadžment i produkciju za pitanja vezana uz odnose s javnošću.