Jelena Mijailović

Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu završila je odnose s javnošću i multimedijalne komunikacije. Na istom fakultetu završila je postdiplomski studij iz područja marketing menadžmenta. Educirala se na brojnim stručnim konferencijama zadržavši integrirane marketinške komunikacije kao fokus svog interesa i poslovnog angažmana. Voditeljica je odjela strateškog planiranja u Publicis grupi. Zadužena je za kreiranje komunikacijskih strategija, složenih marketinških kampanja, brand strategija, te osmišljavanje i lansiranje novih brandova. Prije toga je obnašala funkciju voditeljice odjela strateškog planiranja u tvrtki Digitel komunikacije. Karijeru komunikacijske savjetnice započela je u agenciji SVA u Beogradu, a potom je više od tri godine bila zadužena za marketing, korporativne komunikacije i razvoj poslovanja u konzultantsko-revizorskoj tvrtki Deloitte za područje Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske.

Jelena Mijailović

Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu završila je odnose s javnošću i multimedijalne komunikacije. Na istom fakultetu završila je postdiplomski studij iz područja marketing menadžmenta. Educirala se na brojnim stručnim konferencijama zadržavši integrirane marketinške komunikacije kao fokus svog interesa i poslovnog angažmana. Voditeljica je odjela strateškog planiranja u Publicis grupi. Zadužena je za kreiranje komunikacijskih strategija, složenih marketinških kampanja, brand strategija, te osmišljavanje i lansiranje novih brandova. Prije toga je obnašala funkciju voditeljice odjela strateškog planiranja u tvrtki Digitel komunikacije. Karijeru komunikacijske savjetnice započela je u agenciji SVA u Beogradu, a potom je više od tri godine bila zadužena za marketing, korporativne komunikacije i razvoj poslovanja u konzultantsko-revizorskoj tvrtki Deloitte za područje Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske