Ljubica Strugar

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila u gradskoj upravi Grada Zagreba u odjelima za upravu i pravosuđe te financije. U Ministarstvu financija RH radila je kao upravni referent, savjetnik i viši savjetnik. Trenutno je načelnica Odjela za porezni postupak u Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija. Predavačica je na brojnim seminarima iz područja poreznog prava.
Ljubica Strugar

Ljubica Strugar

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila u gradskoj upravi Grada Zagreba u odjelima za upravu i pravosuđe te financije. U Ministarstvu financija RH radila je kao upravni referent, savjetnik i viši savjetnik. Trenutno je načelnica Odjela za porezni postupak u Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija. Predavačica je na brojnim seminarima iz područja poreznog prava.