Ljubica Strugar

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila u gradskoj upravi Grada Zagreba u odjelima za upravu i pravosuđe te financije. U Ministarstvu financija RH radila je kao upravni referent, savjetnik i viši savjetnik. Trenutno je načelnica Odjela za porezni postupak u Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija. Predavačica je na brojnim seminarima iz područja poreznog prava.

Ljubica Strugar

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila u gradskoj upravi Grada Zagreba u odjelima za upravu i pravosuđe te financije. U Ministarstvu financija RH radila je kao upravni referent, savjetnik i viši savjetnik. Trenutno je načelnica Odjela za porezni postupak u Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija. Predavačica je na brojnim seminarima iz područja poreznog prava.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter