Ljubica Strugar

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila u gradskoj upravi Grada Zagreba u odjelima za upravu i pravosuđe te financije. U Ministarstvu financija RH radila je kao upravni referent, savjetnik i viši savjetnik. Trenutno je načelnica Odjela za porezni postupak u Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija. Predavačica je na brojnim seminarima iz područja poreznog prava.

Ljubica Strugar

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila u gradskoj upravi Grada Zagreba u odjelima za upravu i pravosuđe te financije. U Ministarstvu financija RH radila je kao upravni referent, savjetnik i viši savjetnik. Trenutno je načelnica Odjela za porezni postupak u Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija. Predavačica je na brojnim seminarima iz područja poreznog prava.

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter