Matilda Copić

Diplomirala poduzetništvo u turizmu na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku.

Radno iskustvo s projektima EU stekla u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije, u kojoj je radila kao financijski specijalist za računovodstvo. Trenutno radi kao financijska savjetnica u Odjelu za financije i računovodstvo Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

U sklopu projekta danske vlade i British Council-a prošla je edukaciju za buduće predavače programa FMC EU (moduli financijskog upravljanja i kontrole projekata EU) te stekla certifikat predavača.

Matilda Copić

Diplomirala poduzetništvo u turizmu na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku.

Radno iskustvo s projektima EU stekla u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije, u kojoj je radila kao financijski specijalist za računovodstvo. Trenutno radi kao financijska savjetnica u Odjelu za financije i računovodstvo Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

U sklopu projekta danske vlade i British Council-a prošla je edukaciju za buduće predavače programa FMC EU (moduli financijskog upravljanja i kontrole projekata EU) te stekla certifikat predavača.