Mirjana Fijolić

Školovala se u Zagrebu, Londonu i SAD-u. Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti, novinarstvo i politologiju. Dodatno se školovala na London School of Economics u Velikoj Britaniji, a završava magisterij iz marketinškog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu. Edukatorica je, poslovna savjetnica i trenerica iz područja prodaje, marketinga i ostalih poduzetničkih vještina. Profesionalno iskustvo stekla je radeći kao stručnjakinja za odnose s javnošću i marketing te kao novinarka na televiziji, radiju i novinama. Urednica je i novinarka poslovnih medija. Urednica je i vlasnica portala za poduzetnike početnike www.mojbiz.com. Radila je kao voditeljica online marketinga i odnosa s javnošću najveće svjetske i hrvatske business-to-business B2B poslovne platforme. Prodajne vještine usavršavala je kroz edukacije u Hrvatskoj i inozemstvu i ujedno radeći kao voditelj prodaje i marketinga. Organizirala je i vodila brojne seminare, okrugle stolove i radionice u Zagrebu, Splitu, Londonu, Bukureštu, Beogradu, Pragu i Washingtonu.
Mirjana Fijolić

Mirjana Fijolić

Školovala se u Zagrebu, Londonu i SAD-u. Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti, novinarstvo i politologiju. Dodatno se školovala na London School of Economics u Velikoj Britaniji, a završava magisterij iz marketinškog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu. Edukatorica je, poslovna savjetnica i trenerica iz područja prodaje, marketinga i ostalih poduzetničkih vještina. Profesionalno iskustvo stekla je radeći kao stručnjakinja za odnose s javnošću i marketing te kao novinarka na televiziji, radiju i novinama. Urednica je i novinarka poslovnih medija. Urednica je i vlasnica portala za poduzetnike početnike www.mojbiz.com. Radila je kao voditeljica online marketinga i odnosa s javnošću najveće svjetske i hrvatske business-to-business B2B poslovne platforme. Prodajne vještine usavršavala je kroz edukacije u Hrvatskoj i inozemstvu i ujedno radeći kao voditelj prodaje i marketinga. Organizirala je i vodila brojne seminare, okrugle stolove i radionice u Zagrebu, Splitu, Londonu, Bukureštu, Beogradu, Pragu i Washingtonu.