Mirjana Mesić

Diplomirala na Filozovskom fakultetu u Zagrebu psihologiju i ruski jezik. Bila je koordinatorica kadrovskih procesa u Plivi. Bavila se selekcijom kadrova, kadrovskom analizom, motivacijom, implementiranjem procesa upravljanja ljudima, edukacijskim aktivnostima, te savjetovanjem u području upravljanja ljudima. Sličnim poslovima bavila se prije toga i u Željezari Sisak. Aktivno sudjelovala na više seminara i konferencija s područja upravljanja projektima, upravljanja timovima te razvoja ljudskih potencijala.
Mirjana Mesić

Mirjana Mesić

Diplomirala na Filozovskom fakultetu u Zagrebu psihologiju i ruski jezik. Bila je koordinatorica kadrovskih procesa u Plivi. Bavila se selekcijom kadrova, kadrovskom analizom, motivacijom, implementiranjem procesa upravljanja ljudima, edukacijskim aktivnostima, te savjetovanjem u području upravljanja ljudima. Sličnim poslovima bavila se prije toga i u Željezari Sisak. Aktivno sudjelovala na više seminara i konferencija s područja upravljanja projektima, upravljanja timovima te razvoja ljudskih potencijala.