Mirjana Mesić

Diplomirala na Filozovskom fakultetu u Zagrebu psihologiju i ruski jezik. Bila je koordinatorica kadrovskih procesa u Plivi. Bavila se selekcijom kadrova, kadrovskom analizom, motivacijom, implementiranjem procesa upravljanja ljudima, edukacijskim aktivnostima, te savjetovanjem u području upravljanja ljudima. Sličnim poslovima bavila se prije toga i u Željezari Sisak. Aktivno sudjelovala na više seminara i konferencija s područja upravljanja projektima, upravljanja timovima te razvoja ljudskih potencijala.

Mirjana Mesić

Diplomirala na Filozovskom fakultetu u Zagrebu psihologiju i ruski jezik. Bila je koordinatorica kadrovskih procesa u Plivi. Bavila se selekcijom kadrova, kadrovskom analizom, motivacijom, implementiranjem procesa upravljanja ljudima, edukacijskim aktivnostima, te savjetovanjem u području upravljanja ljudima. Sličnim poslovima bavila se prije toga i u Željezari Sisak. Aktivno sudjelovala na više seminara i konferencija s područja upravljanja projektima, upravljanja timovima te razvoja ljudskih potencijala.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter