mr.sc. Ana Pavičić Kaselj

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala Europske Studije na Sveučilištu u Hamburgu te završava doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Uključena kao stručnjak u projekte financirane od strane domaćih i inozemnih naručitelja poput Europske komisije, UNDP-a i Svjetske banke. Aktivno sudjeluje u pripremi, izradi i evaluaciji projektnih prijava za EU fondove, kao i izradi Cost-benefit analiza. Predavač je na Pravnom fakultetu – Društveno veleučilište u Zagrebu iz predmeta Ekonomika javnog sektora. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja stateškog upravljanja, održivog razvoja i zaštite okoliša.

mr.sc. Ana Pavičić Kaselj

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala Europske Studije na Sveučilištu u Hamburgu te završava doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Uključena kao stručnjak u projekte financirane od strane domaćih i inozemnih naručitelja poput Europske komisije, UNDP-a i Svjetske banke. Aktivno sudjeluje u pripremi, izradi i evaluaciji projektnih prijava za EU fondove, kao i izradi Cost-benefit analiza. Predavač je na Pravnom fakultetu – Društveno veleučilište u Zagrebu iz predmeta Ekonomika javnog sektora. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja stateškog upravljanja, održivog razvoja i zaštite okoliša.

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter