mr.sc. Ana Pavičić Kaselj

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala Europske Studije na Sveučilištu u Hamburgu te završava doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Uključena kao stručnjak u projekte financirane od strane domaćih i inozemnih naručitelja poput Europske komisije, UNDP-a i Svjetske banke. Aktivno sudjeluje u pripremi, izradi i evaluaciji projektnih prijava za EU fondove, kao i izradi Cost-benefit analiza. Predavač je na Pravnom fakultetu – Društveno veleučilište u Zagrebu iz predmeta Ekonomika javnog sektora. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja stateškog upravljanja, održivog razvoja i zaštite okoliša.
mr.sc . Ana Pavičić Kaselj

mr.sc. Ana Pavičić Kaselj

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala Europske Studije na Sveučilištu u Hamburgu te završava doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Uključena kao stručnjak u projekte financirane od strane domaćih i inozemnih naručitelja poput Europske komisije, UNDP-a i Svjetske banke. Aktivno sudjeluje u pripremi, izradi i evaluaciji projektnih prijava za EU fondove, kao i izradi Cost-benefit analiza. Predavač je na Pravnom fakultetu – Društveno veleučilište u Zagrebu iz predmeta Ekonomika javnog sektora. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja stateškog upravljanja, održivog razvoja i zaštite okoliša.