mr.sc. Nikola Radić

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) u Službi za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, kao voditelj odjela.

Iza njega je višegodišnje iskustvo voditelja revizije na projektima koji su financirani iz IPA programa, Strukturnih instrumenata te Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu operativnih programa Regionalna konkurentnost, Zaštita okoliša, Promet te Konkurentnost i kohezija.

Posjeduje relevantno znanje i razumijevanje nacionalnih propisa kao i regulativa Europske unije kojima su regulirani i propisani postupci prijave te provedbe EU projekata. Posjeduje certifikat u području javne nabave te je izvršio više stotina ex-post pregleda kako natječajne dokumentacije u postupku javne nabave, tako i ostale dokumentacije korisnika proizašle tijekom implementacije EU projekta. Kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje projekata iz EU fondova, dizajn i cjelokupnu razradu te provedbu EU projekata.

Slika

mr.sc. Nikola Radić

​Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) u Službi za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, kao voditelj odjela.

Iza njega je višegodišnje iskustvo voditelja revizije na projektima koji su financirani iz IPA programa, Strukturnih instrumenata te Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu operativnih programa Regionalna konkurentnost, Zaštita okoliša, Promet te Konkurentnost i kohezija.

Posjeduje relevantno znanje i razumijevanje nacionalnih propisa kao i regulativa Europske unije kojima su regulirani i propisani postupci prijave te provedbe EU projekata. Posjeduje certifikat u području javne nabave te je izvršio više stotina ex-post pregleda kako natječajne dokumentacije u postupku javne nabave, tako i ostale dokumentacije korisnika proizašle tijekom implementacije EU projekta. Kontinuiranim educiranjem kroz rad s projektima sufinanciranim iz EU fondova usavršio je znanja i vještine za prepoznavanje prilika za financiranje projekata iz EU fondova, dizajn i cjelokupnu razradu te provedbu EU projekata.