mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti – MBA in Construction. Radila je u Institutu IGH u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Posjeduje međunarodni certifikat ovlaštenja za vođenje projekata – Project Management Professional (PMP) prema Project Management Institutu (PMI).

Pohađala je brojne seminare, treninge i predavanja iz područja strateškog poslovanja i upravljanja u organizacijama. Također je pohađala treninge iz područja upravljanja projektima, javno privatnog partnerstva, javne nabave, upravljanja ugovornom dokumentacijom, politikom i poslovanjem u EU, te EU pretpristupnih i pristupnih fondova. Angažirana je kao viša predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju.

mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti – MBA in Construction. Radila je u Institutu IGH u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Posjeduje međunarodni certifikat ovlaštenja za vođenje projekata – Project Management Professional (PMP) prema Project Management Institutu (PMI).

Pohađala je brojne seminare, treninge i predavanja iz područja strateškog poslovanja i upravljanja u organizacijama. Također je pohađala treninge iz područja upravljanja projektima, javno privatnog partnerstva, javne nabave, upravljanja ugovornom dokumentacijom, politikom i poslovanjem u EU, te EU pretpristupnih i pristupnih fondova. Angažirana je kao viša predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju.

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter