mr.sc. Srebrenka Pečenjak

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, a magistrirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila na poslovima investicija, financija i računovodstva. Bila je viša savjetnica za porez na dobit, a trenutno je načelnica odjela za nadzor velikih poreznih obveznika u Ministarstvu financija – Porezne uprave Područni ured Zagreb.
mr.sc . Srebrenka Pečenjak

mr.sc. Srebrenka Pečenjak

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, a magistrirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina radila na poslovima investicija, financija i računovodstva. Bila je viša savjetnica za porez na dobit, a trenutno je načelnica odjela za nadzor velikih poreznih obveznika u Ministarstvu financija – Porezne uprave Područni ured Zagreb.