Nikolina Budić

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je položila pravosudni ispit.
Profesionalnu karijeru započela je u gospodarstvu, a u sustavu zdravstva radi od 2002. godine prelaskom u Hrvatsku liječničku komoru gdje od 2003. godine obavlja poslove tajnika Komore.
Ima bogato predavačko iskustvo vezano uz zdravstvenu legislativu. Kao predavač sudjelovala je na simpozijima u organizaciji Hrvatske liječničke komore, stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, te modulima posvećenim aktualnim temama zdravstvene politike u okviru motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja i na međunarodnim skupovima liječničkih komora srednje i jugoistočne Europe.
Autorica je više preglednih stručnih članaka vezanih uz teme iz zdravstva i liječničke djelatnosti.
Nikolina Budić

Nikolina Budić

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je položila pravosudni ispit.
Profesionalnu karijeru započela je u gospodarstvu, a u sustavu zdravstva radi od 2002. godine prelaskom u Hrvatsku liječničku komoru gdje od 2003. godine obavlja poslove tajnika Komore.
Ima bogato predavačko iskustvo vezano uz zdravstvenu legislativu. Kao predavač sudjelovala je na simpozijima u organizaciji Hrvatske liječničke komore, stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, te modulima posvećenim aktualnim temama zdravstvene politike u okviru motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja i na međunarodnim skupovima liječničkih komora srednje i jugoistočne Europe.
Autorica je više preglednih stručnih članaka vezanih uz teme iz zdravstva i liječničke djelatnosti.