Nikolina Budić

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je položila pravosudni ispit.
Profesionalnu karijeru započela je u gospodarstvu, a u sustavu zdravstva radi od 2002. godine prelaskom u Hrvatsku liječničku komoru gdje od 2003. godine obavlja poslove tajnika Komore.
Ima bogato predavačko iskustvo vezano uz zdravstvenu legislativu. Kao predavač sudjelovala je na simpozijima u organizaciji Hrvatske liječničke komore, stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, te modulima posvećenim aktualnim temama zdravstvene politike u okviru motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja i na međunarodnim skupovima liječničkih komora srednje i jugoistočne Europe.
Autorica je više preglednih stručnih članaka vezanih uz teme iz zdravstva i liječničke djelatnosti.

Nikolina Budić

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je položila pravosudni ispit.
Profesionalnu karijeru započela je u gospodarstvu, a u sustavu zdravstva radi od 2002. godine prelaskom u Hrvatsku liječničku komoru gdje od 2003. godine obavlja poslove tajnika Komore.
Ima bogato predavačko iskustvo vezano uz zdravstvenu legislativu. Kao predavač sudjelovala je na simpozijima u organizaciji Hrvatske liječničke komore, stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, te modulima posvećenim aktualnim temama zdravstvene politike u okviru motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja i na međunarodnim skupovima liječničkih komora srednje i jugoistočne Europe.
Autorica je više preglednih stručnih članaka vezanih uz teme iz zdravstva i liječničke djelatnosti.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter