Olivera Međugorac

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu pohađa poslijediplomski studij iz marketinga. Dodatno se usavršavala na inozemnim institucijama s područja odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja. Radila kao direktorica Sektora za odnose s javnošću i interne komunikacije u HTmobile-u, a prije toga i kao savjetnica za odnose s medijima u Hrvatskom telekomu. Više godine radila je kao kazališna kritičarka u raznim medijima. Trenutno je direktorica korporativnih komunikacija u Nestlé Adriatic d.o.o.
Olivera Međugorac

Olivera Međugorac

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu pohađa poslijediplomski studij iz marketinga. Dodatno se usavršavala na inozemnim institucijama s područja odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja. Radila kao direktorica Sektora za odnose s javnošću i interne komunikacije u HTmobile-u, a prije toga i kao savjetnica za odnose s medijima u Hrvatskom telekomu. Više godine radila je kao kazališna kritičarka u raznim medijima. Trenutno je direktorica korporativnih komunikacija u Nestlé Adriatic d.o.o.