prim.mr.sc. Marijan Cesarik

Diplomirao je i magistrirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je neurologije. Diplomirao je na međunarodnom postdiplomskom stručnom studiju iz menadžmenta u zdravstvu – LMHS (Leadership and management of health services) smjer klinički menadžment. Predsjednik je Vijeća HLK. Bio je predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik grada Požege, te predsjednik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije. Bio je predsjednik upravnih vijeća u više zavoda i klinika. Objavio je trideset i šest stručna i znanstvena rada. Bio je zamjenik je ministra zdravlja RH.
Marijan Cesarik

prim.mr.sc. Marijan Cesarik

Diplomirao je i magistrirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je neurologije. Diplomirao je na međunarodnom postdiplomskom stručnom studiju iz menadžmenta u zdravstvu – LMHS (Leadership and management of health services) smjer klinički menadžment. Predsjednik je Vijeća HLK. Bio je predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik grada Požege, te predsjednik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije. Bio je predsjednik upravnih vijeća u više zavoda i klinika. Objavio je trideset i šest stručna i znanstvena rada. Bio je zamjenik je ministra zdravlja RH.