prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović

Zaposlena je na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru. Područja znanstvenog interesa su joj marketing, menadžment, kulturni turizam i destinacijski menadžment. Doktorirala je na temu Mogućnosti implementacije sustava upravljanja kvalitetom u hrvatske turističke destinacije. Ima višegodišnje radno iskustvo u obrazovanju, znanosti i javnom sektoru iz područja kulturnog turizma i menadžmenta turističke destinacije. Bila je pokretač i glavna urednica Informativno-stručnog biltena Turističke zajednice Grada Novigrada TZ info Novigrad – Cittanova, a danas je glavna urednica časopisa Oeconomica Jadertina kojega izdaje Sveučilište u Zadru. Održala je više javnih i gostujućih predavanja te je autorica 80-ak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima i prezentiranih na međunarodnim konferencijama. Obnašala je dužnost pročelnice Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru. Članica je Senata Sveučilišta u Zadru. Obnašala je i dužnost direktorice Turističke zajednice Grada Novigrada, kada je projekt pod njenim vodstvom naziva Implementacija sustava upravljanja kvalitetom u turističku destinaciju Novigrad-Cittanova – inicijativa o uključivanju svih turističkih čimbenika u upravljanje destinacijom nagrađen priznanjem Zlatna koza – Capra d’oro Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije za poseban doprinos razvoju turizma Istre. Sudjelovala je u izradi nekoliko studija i strateških razvojnih planova održivog turizma (Poreč, Otočac, Zadarska županija), a sudjelovala je i na znanstvenim projektima: Agroturizam – element održivog ruralnog razvoja i Održivi turizam u Hrvatskoj (Izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre).

prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović

Zaposlena je na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru. Područja znanstvenog interesa su joj marketing, menadžment, kulturni turizam i destinacijski menadžment. Doktorirala je na temu Mogućnosti implementacije sustava upravljanja kvalitetom u hrvatske turističke destinacije. Ima višegodišnje radno iskustvo u obrazovanju, znanosti i javnom sektoru iz područja kulturnog turizma i menadžmenta turističke destinacije. Bila je pokretač i glavna urednica Informativno-stručnog biltena Turističke zajednice Grada Novigrada TZ info Novigrad – Cittanova, a danas je glavna urednica časopisa Oeconomica Jadertina kojega izdaje Sveučilište u Zadru. Održala je više javnih i gostujućih predavanja te je autorica 80-ak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima i prezentiranih na međunarodnim konferencijama. Obnašala je dužnost pročelnice Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru. Članica je Senata Sveučilišta u Zadru. Obnašala je i dužnost direktorice Turističke zajednice Grada Novigrada, kada je projekt pod njenim vodstvom naziva Implementacija sustava upravljanja kvalitetom u turističku destinaciju Novigrad-Cittanova – inicijativa o uključivanju svih turističkih čimbenika u upravljanje destinacijom nagrađen priznanjem Zlatna koza – Capra d’oro Turističkog vijeća Turističke zajednice Istarske županije za poseban doprinos razvoju turizma Istre. Sudjelovala je u izradi nekoliko studija i strateških razvojnih planova održivog turizma (Poreč, Otočac, Zadarska županija), a sudjelovala je i na znanstvenim projektima: Agroturizam – element održivog ruralnog razvoja i Održivi turizam u Hrvatskoj (Izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre).
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter