prof.dr.sc. Jakov Mamić

Svećenik karmelićanin u Zagrebu. Studirao filozofiju u Zagrebu i na Teološkom fakultetu u Trentu. Teologiju na Papinskom teološkom fakultetu Teresianum u Rimu gdje je i doktorirao, a danas i predaje. Profesor teologije na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik Instituta za kršćansku duhovnost KBF. Predavač na poslijediplomskom studiju na KBF u Zagrebu i na Papinskom teološkom fakultetu u Rimu. Osobitu pozornost iskazuje duhovnoj skrbi pripadnika Hrvatske vojske i redarstvenih snaga. Suradnik Ministarstva prosvjete i športa. Duhovni asistent Međunarodne udruge Katoličkih intelektualaca u Hrvatskoj (Pax Romana – ICMICA). Bio direktor Kršćanske sadašnjosti. član etičkog povjerenstva KBC Zagreb. Objavio jednu knjigu, suautor više knjiga i različitih vjeronaučnih priručnika. Objavio 15 znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom.

prof.dr.sc. Jakov Mamić

Svećenik karmelićanin u Zagrebu. Studirao filozofiju u Zagrebu i na Teološkom fakultetu u Trentu. Teologiju na Papinskom teološkom fakultetu Teresianum u Rimu gdje je i doktorirao, a danas i predaje. Profesor teologije na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik Instituta za kršćansku duhovnost KBF. Predavač na poslijediplomskom studiju na KBF u Zagrebu i na Papinskom teološkom fakultetu u Rimu. Osobitu pozornost iskazuje duhovnoj skrbi pripadnika Hrvatske vojske i redarstvenih snaga. Suradnik Ministarstva prosvjete i športa. Duhovni asistent Međunarodne udruge Katoličkih intelektualaca u Hrvatskoj (Pax Romana – ICMICA). Bio direktor Kršćanske sadašnjosti. član etičkog povjerenstva KBC Zagreb. Objavio jednu knjigu, suautor više knjiga i različitih vjeronaučnih priručnika. Objavio 15 znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom.

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter